Nimbostratus (lat. nimbus — kišovit i stratus — sloj) je vrsta vertikalnih oblaka. Nazivaju se još i kišno-slojeviti. Nastaju usled mešanja vazdušnih frontova. Sastoje se tamno-sivih slojeva zasićenih vodenim kapima i amorfnog su oblika. Dostižu velike vertikalne razmere, čak i do 5000 metara, a u horizontali se mogu pružati i na potezu od po nekoliko hiljada kilometara. Razvijaju se na visini od 100—3.000 metara.

Nimbostratus
Latinski naziv Nimbostratus
Naziv na srpskom Nimbostratus
Skraćenica Ns
Tip vertikalni oblaci
Padavine? da

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Dukić, Dušan (2006): Klimatologija, Geografski fakultet, Beograd
  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd