Nikola Hećimović

Nikola Hećimović

Nikola Hećimović (19001929), privatni nameštenik i sekretar Crvene pomoći

Godine 1928. izabran je za sekretara Crvene pomoći, organizacije koja se bavila pružanjem zaštite političkim zatvorenicima, žrtvama belog terora i njihovim porodicama.

Ubijen u Šelejevoj grabi, na granici prema Austriji, 25. 4. 1929. godine zajedno sa Đurom Đakovićem, organizacionim sekretarom CK KPJ.

Sahranjen je u Grobnici narodnih heroja na Zagrebačkom groblju Mirogoj.