Newtonova topovska kugla

Newtonova topovska kugla ili Njutnovo đule je misaoni eksperiment iz fizike koji je zamislio Isak Njutn.

Ako bi top na uzvisini ispalio kuglu s brzinom manjom od brzine kruženja (vk = 7,9 km/s) ona bi imala putanju A ili B i pala bi na Zemlju; ako bi kugla išla brzinom kruženja ona bi imala kružnu putanju C i gibala bi se stalnom brzinom; ako bi kugla krenula brzinom većom od brzine kruženja ona bi putovala po elipsi D; ako bi kugla krenula brzinom većom od brzine oslobađanja (vo = 11,2 km/s) ona bi putovala po hiperboli E i napustila bi Zemlju.

Misaoni pokus glasi: ako bi top na nekoj uzvisini ispalio kuglu s brzinom manjom od brzine kruženja (vk = 7,9 km/s) ona bi pala bi na Zemlju. Ako bi kugla išla brzinom kruženja ona bi imala kružnu putanju i gibala bi se stalnom brzinom. Ako bi kugla krenula brzinom većom od brzine kruženja ona bi putovala po elipsi. Ako bi kugla krenula brzinom većom od brzine oslobađanja (vo = 11,2 km/s) ona bi putovala po hiperboli i napustila bi Zemlju.