Neuronauka

(Preusmjereno sa Neurobiologija)

Neuronauka je široka oblast koja se bavi naučnom studijom nervnog sistema, uključujući strukturu, funkcije, istoriju evolucije, razvoj, genetiku, biohemiju, fiziologiju, farmakologiju i patologiju nervnog sistema. Tradicionalno je svrstavana u biologiju. Skorašnja presijecanja interesovanja mnogih naučnih oblasti i disciplina, uključujući kognitivnu i neuropsihologiju, računarstvo, statistiku, fiziku i medicinu, dovela su do širenja zadataka neuronauke, i danas uključuje svako naučno i sistematsko, eksperimentalno i teorijsko istraživanje centralnog i perifernog nervnog sistema bioloških organizama. Metodologije koje koriste neuronaučnici obuhvataju analizu biohemijskih procesa i genetičke analize dinamike individualnih nervnih ćelija i njihovih molekularnih sastojaka, do vizuelnog predstavljanja perceptualnih i motornih procesa u mozgu.

Animacija presjeka mozga odraslog čovjeka

Neuronauka se nalazi na granici između istraživanja mozga i uma. Analiza i studija mozga je od velike važnosti za razumijevanje i shvatanje načina na koje percipiramo i obavljamo interakcije sa okolinom i posebno, na koje se sve načine ljudsko iskustvo i ljudska biologija međusobno uslovljavaju.