Nepmani (ruski: нэпманы) je bio naziv koji se 1920-ih upotrebljavao za građane SSSR-a koji su se 1920-ih bavili privatnim poduzetništvom, koristeći Novu ekonomsku politiku (NEP), odnosno povratak elemenata slobodnog tržišta i kapitalizma u društveno-ekonomski poredak mlade sovjetske države. Iako su sovjetske vlasti zadržale kontrolu nad ključnim granama nacionalne ekonomije i velikim poduzećima, brojni privatni poduzetnici su iskoristili vakuum koji nastao za vrijeme građanskog rata u trgovini, obrtu i uslužnom sektorima, odnosno nesklonost ili nespremnost tadašnje vlasti da osniva manja poduzeća. Veliki broj njih se naglo obogatio, a vrlo često počeo i razmetati svojim bogatstvom, stvorivši novi društveni sloj, odnosno svojevrsni arhetip "čovjeka NEP"-a. U mnogim slučajevima su nepmani preuzeli manire i životni stil nekadašnje buržoazije, zbog čega ih se počelo zvati "sovjetskom buržoazijom", odnosno za njih koristiti izraz sovburi (ruski: совбуры).

Iako su nepmani svojim aktivnostima pridonijeli oporavku sovjetske ekonomije, vlasti prema njima nisu imale blagonakloni odnos, smatrajući kako njihovo postojanje nije kompatibilno sa proklamiranim idealima nove države o društvenoj jednakosti i besklasnom društvu. To se pogotovo odnosilo na lijevu frakciju u vladajućoj Partiji, okupljenu oko Lava Trockog. Među običnim stanovništvom su nepmani ubrzo postali omraženi zbog svoje bahatosti, pohlepe i, stvarne ili navodne, povezanosti s kriminalom, crnom burzom i poticanju korupcije među državnim službenicima; preživjeli pripadnici pred-revolucionarne elite su ih, pak, često prezirali kao "neotesane" skorojeviće, a s obzirom na relativno velik broj Jevreja među njima, nepmani su bili i česti predmet antisemitskih predrasuda. O nepmanima su ostala brojna svjedočanstva u obliku književnih i umjetničkih djela u kojima su uglavnom prikazivani negativno.

Nakon što je Staljin čvrsto preuzeo nadzor nad sovjetskom Partijom i državom, odnosno nakon ekonomske krize 1928. godine, NEP je napušten, a nakon tri godine je privatno poduzetništvo stavljeno izvan zakona. Slično kao i kulaci na selu, dotadašnji nepmani su postali potencijalni neprijatelj naroda, te su mnogi od njih stradali u Velikoj čistci 1930-ih.

Fenomen nalik na nepmane se na području SSSR-a počeo pojavljivati tek krajem 1980-ih uspostavom perestrojke i glasnosti, da bi 1990-ih nakon raspada SSSR-a i obnove kapitalističke ekonomije postao poznat pod izrazom Novi Rusi.

PovezanoUredi

Vanjske vezeUredi