Neoimpresionizam

Neoimpresionisti su deo postimpresionističkog pravca u slikarstvu, naslednika impresionizma. Neoimpresionizam se izdvaja od postimpresioniza na planu slikarske tehnike koju koristi, a koja se naziva poentilizam ili divizionizam. Iako koriste ovu novu tehniku, slikari neoimpresionisti se interesuju za iste teme savremenog života kao i postimresionisti : urbani pejzaži, predgrađa, obale mora. Najpoznatiji predstavnici neoimpresionizma su Žorž Sera i Pol Sinjak.

Nedelja popodne na ostrvu La Grand Žat, 1884

Slikar Žorž Sera, osnivač neoimpresionizma, produbljuje savremene teorije o bojama, i zamenjuje dotadašnju praksu mešanja boja na paleti ili direktno na platnu, postavljanjem bezbroj izdvojenih tačaka čiste boje direktno na platno. Utisak celovitosti forme se dobija optičkim mešanjem koje nastaje u oku posmatrača.

Neki od slikara neoimpresionizna su prošli kroz fazu impresionizma. Neoimpresionizam predstavlja u isto vreme njegov dalji razvoj i kasnu fazu, odnosno reakciju na impresionizam. Sera je pokušao da slici vrati formu, ugroženu dotadašnjom praksom impresionista. To je postizao primenjujući niski izvor svetlosti i izdužene senke.

Sera je svoju tehniku nazivao divizionizam. Pol Sinjak, koji nakon smrti Sera staje na čelo pokreta, je ovu tehniku nazivao poentilizam.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

1. Istorija umetnosti, H.W. JANSON, Beograd, 1982.

2. Opšta istorija umenosti, ĐINA PIKSEL, Beograd, 1974.

3. Kako prepoznati umetnost, Ljubljana, 1980.

4. Istorija slikarstva, Fernand Hazar, Beograd, 1973.

5. Wikipedia