Neodvisna narodna stranka

Neodvisna narodna stranka je naziv za političku stranku koja je 1880. godine u Hrvatskoj osnovana od strane bivših članova Narodne stranke na čelu s M. Mrazovićem. Razlog za odlazak iz stranke bilo je nezadovoljstvo prevelikom popustljivošću narodnjaka prema nastojanjima za mađarizaciju Hrvatske, tada u sastavu mađarskog dijela Austro-Ugarske. Iako ne formalno član, jedan od glavnih pokrovitelja i vođa stranke bio je i Josip Juraj Strossmayer. Stranka je usprkos svom otporu mađarizaciji pod Khuenovim banovanjem bila marginalizirana, tako da je 1894. godine stupila u stalnu koaliciju sa Strankom prava, a godine 1903. se s njome ujedinila u Hrvatsku stranku prava.