Nekropola Grčko groblje u Šćepan Polju

Stećci u Crnoj Gori

Nekropola Grčko groblje u Šćepan Polju (ili nekropola u Zagrađu) nalazi se u opštini Plužine, Crna Gora. Nekropola je na listi 28 srednjovjekovnih nekropola stećaka koje su 2016. godine proglašene Svjetskom baštinom UNESCO-a. Na listi je 20 (od 22 nominovane) nekropole u Bosni i Hercegovini, po 3 u Srbiji i Crnoj Gori, a 2 u Hrvatskoj.[1][2]

Nekropola Grčko groblje u Šćepan Polju
Svjetska baštinaUNESCO
Plužine,  Crna Gora
Registriran:2016
Vrsta:Kulturno dobro
Mjerilo:iii, vi
Ugroženost:no
Referenca:UNESCO

U obrazloženju se, između ostalog, navodi:

Stećci su srednjovjekovni nadgrobni spomenici, nastali od XII-XVI vijeka na teritoriji jugoistočne Evrope na kojoj su danas Bosna i Hercegovina, zapadna Srbija, zapadna Crna Gora i srednja i južna Hrvatska.[3] Značajni su po svojoj interkonfesionalnosti, i korišteni su kod ukopa pripadnika sve tri srednjovjekovne hrišćanske zajednice (Pravoslavna crkva, Katolička crkva i Crkva bosanska).[4]

Grčko groblje Uredi

U mnogim krajevima nekropole stećaka se pripisuju "grčkom" stanovništvu. Mještani ne pamte ko se tu sahranjivao. Zaboravljena tradicija dovela je do toga da se ovi spomenici poimaju kao obilježja nekih drugačijih i tuđih pokojnika. Prema narodnom predanju, navodno su ti "Grci" poslije niza gladnih godina i teških zima napustili svoja ognjišta, a iza njih su ostala "grčka" groblja. Naučno objašnjenje naziva je da nije riječ o groblju Grka nego ljudi s ovih prostora. Stećci su kasnije generacije podsjećali na nešto "daleko i staro", za šta im je sinonim bila Stara Grčka, te je tako nastalo "grčko groblje".[5]

 
Soko pivski na mapi

Lokacija Uredi

Nekropola se nalazi na području poznatom kao Piva (ili Pivska visoravan), u sjeverozapadnom dijelu Crne Gore, omeđenom rijekama Tarom i Pivom u obliku klina, gdje nastaje rijeka Drina. Tu se nalazi nekoliko kulturno historijskih spomenika:

  • Stari grad Soko pripadao je Sandalju Hraniću Kosači (1392—1435). U povelji iz 1419. godine kojom Sandalj i njegova braća prodaju Dubrovniku svoju polovinu Konavlja, kaže se da je pisana pod Sokolom. Posle Sandaljeve smrti, pa sve do pada pod Osmanlije Soko je bio u rukama hercega Stefana Vukčića (1435—1466). Soko je bio njegov glavni grad, jer se pominje na prvom mestu u svim poznatim poveljama iz 1444, 1448. i 1454. godine.[6]. Sam vojvoda je dobio ime po svom gradu kao Stefan od Sokola (magnifico domino Stefano de Sochol, magno vayvoda regni Bossine). Osmanlije su zauzele Soko 1465. godine, a potom je pripojen u Hercegovački sandžak i kadiluk Cernica kod Gacka. Period vladavine (od kraja 15. do kraja 19. stoljeća) Osmanskog carstva na tim prostorima nije izazvao nikakve promjene na lokalitetu.
  • Podgrađe tvrđave, današnje naselje Šćepan Polje, mjesto koje se pod toponimom Međurječje prvi put pominje još u izvještajima vizantijskih hroničara iz X vijeka. Konstantin Porfirogenet ga navodi u poglavlju o naseljima u srpskoj državi. Pod imenom Stipan polje, prvi put se spominje 1419. godine u dubrovačkim izvorima, a zatim 1428, 1447. i 1452. godine kao naselje u bosanskom kraljevstvu, u dijelu kojim je vladala feudalna porodica Kosače.
  • Ostaci srednjovjekovne crkve svetog Stjepana (Šćepanica) u Šćepan polju. Crkvu sa grobnicom podigao je Sandalj Hranić Kosača, i u njoj je sahranjen pod stećkom.
  • Manastir Zagrađe se nalazi na otprilike pola puta između grada Sokola i Šćepan Polja. Podigao ga je herceg Stjepan Vukčić Kosača u prvoj polovini XV vijeka iznad sastavaka rijeka Pive i Tare. Crkva manastira Zagrađe posvećena je rođenju Svetog Jovana Krstitelja. Ova crkva je u arhitektonskom smislu, u osnovi izraz nadahnuća raškom školom graditeljstva koja sobom predstavlja dokazanu uspješnu kombinaciju istočne i zapadne crkvene arhitekture. U crkvi je izgrađena i grobnica, ali herceg Stjepan nije sahranjen u svojoj zadužbini, zbog navale Osmanlija na njegove posjede. Obnovljen je 1998.godine.[7]
  • Nekropola Grčko groblje u Zagrađu

Opis Uredi

Prva istraživanja i dokumentovanje stećaka u Pivi obavljena su u periodu od 1912. do 1940. godine i u periodu od 1966. do 1967. godine. Nekropola nije obrađena konzervatorsko-restauratorskim postupcima.

Nekropola je smještena u listopadnoj šumi, na lokalitetu Zagrađe, ispod Soko-grada, na kojem nema tragova iz ranijih istorijskih perioda. U njoj je 16 stećaka, od kojih tri sljemenjaka (dva na četiri i jedan na dvije vode), dva sanduka (od kojih jedan s natpisom) i 11 ploča, od kojih je jedna amorfna, tj. nepravilnog, a ostale pravougaonog oblika. Rađeni su od lokalnog kamena, finije su obrade, ali su većinom neukrašeni.[8]

Stećak Petka Krstjanina Uredi

Nekropolom dominira prvi do ulaza, stećak u obliku monumentalnog sanduka, u literaturi poznat kao stećak Petka Krstjanina.[9] Sadrži epigrafski natpis izveden u pravilnim redovima, ustavnim slovima ujednačene visine. U natpisu sa jedne strane se kaže:

Bože, ја Petko krstjanin, beleg postavio za života, očekujući smrt u Sokolu, uz svog milog gospodina vojvodu Stjepana,

Na drugoj strani stećka Petko se obraća Bogu

da primi njegovu dušu i moli braću i družinu da mu prolazeći ne gaze grob.

Tekst se završava poznatom epigrafskom frazom upozorenja na prolaznost života -

jer sam ja bio kao i vi, a vi ćete biti kao i ja smrtni.[9]

Stećak je podignut između 1435. i 1448. što se bazira na činjenici da je Petko u tom vremenu živio u gradu Sokolu, zadužbini Kosača. Nekropola je u lošem stanju. Stećci su obrasli u niže i više rastinje, prekriveni su mahovinom, zemljom, lišćem, granama i travom.[10]

Tokom 20. i početkom ovog vijeka najveća promjena je izgradnja kolskog puta uz nekropolu, a nešto dalje postavljen je metalni dalekovodni stup.

Reference Uredi