Nefrologija je grana interne medicine i pedijatrije koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega.

Crtež ljudskog bubrega iz Grejeve Anatomije.

Termin nefrologija je kovanica nastala od grčkih reči nefro (νεφρό), koja označava bubreg, i logos (λόγος), u značenju nauka.

Eksterni linkovi uredi