Neferkahor je kralj Sedme dinastije drevnog Egipta u Prvom prijelaznom periodu. Njegovo ime se spominje samo na Abydoskom popisu kraljeva i na jednom cilindričnom pečatu.

Izvori uredi

Prethodi:
Neferkare Tereru?
Faraon Egipta
Sedma dinastija?
Slijedi:
Neferkare Pepiseneb?