Neferefre

Neferefre
na hijeroglifima
praenomen ili ime na prijestolju
Hiero Ca1.png
F35N28G43
Hiero Ca2.png
nomen ili rodno ime
Hiero Ca1.png
N5N28I9
Hiero Ca2.png

Neferefre (na grčkom vjerojatno navođen kao Cheris), bio je faraon Egipta za vrijeme Pete dinastije. Značajna zbirka administrativnih papirusa–po veličini usporediva s onom pronađenom u hramu Neferirkarea–je pronađena godine 1982. prilikom iskopavanja koje je u skladištu njegovog zagrobnog hrama proveo Egiptološki institut Univerziteta u Pragu. Dok se Neferefreu pripisuje vladavina od dvadesetak godina u Manethonovom Epitomu, danas se to smatra pretjerivanjem i većina naučnika misli da je vladao vrlo kratko - od jedne od tri godine - a što se temelji na potpunoj nedovršenosti njegove piramide. Vizualni pregled djelomično oštećenih podataka za Neferefreovu vladavinu u Torinskom popisu kraljeva sadrži prostor samo za jedan vertikalni znak. To bi mu dalo samo jednu godinu što odgovara arheološkim dokazima. Češki egiptolog Miroslav Verner, koji je radio na Abusiru od 1976, napisao je u članku iz 2001. godine da:

"Oblik groba Neferefraea... isto kao i brojni drugi arheološki nalazi jasno ukazju da je izgradnja kraljevog grobnog spomenika biola prekinuta, vjerojatno zbog neočekivano rane smrti kralja. Plan nedovršene piramide je morao biti iz osonove promijenjen te je odlučeno da se neodvršena piramida, (od koje je samo izgrađena nedovršena najdonja stepenica), petvordi u "pravokutnu mastabu" ili, precizniji, stilizirani grobni humak. U doba kraljeve smrti nije bila sagrađena ni grobna komora ni postavljeni temelji za grobni hram." Verner onda dodaje da se na temelju urezanog datuma 1. godine Neferefreove vladavine–"na velikom bloku smještenom na kraju tunela za silazni koridor piramide ...na dvije trećine visine jezgre spomenika."– može zaključiti da je Neferefre vladao samo "jednu, ili vjerojatno ne više od dvije godine," (str. 400).

Neferefre je bio sin kralja Neferirkare Kakaija i kraljice Khentkaus II, te stariji brat faraona Nyuserre Inija. Jedini poznati datum njegove vladavine je već spomenuta zidarski natpis od Prve godine izgradnje njegovog piramidalnog groba. Malo se zna o Neferefrea, ali je moguće da je planirao sagraditi sunčev hram zvan Hetep-Re, iako ta građevina još nije pronađena.

Piramidalni kompleksUredi

Zbog prerane smrti Neferefrea, njegov nasljednik je na brzinu dovršio rad na Neferefreovoj piramidi kod Abusira, koja je preuzela oblik mastabe. Iako nalikuje mastaba grobnici, nije postavljena u smjeru sjever-jug i nije pravokutnog oblika, nego u obliku kvadrata. Poznata kao "Nedovršena piramida", ima samo sedam metara visina, ali su joj zidovi pod kutem od 64º. Kao i druga nalazišta drevnih egipatskih piramida, groblje Neferefrea sadrži više od jedne piramide, te je u nizu od tri piramide, nalik na Velike piramide. Artefakti s nalazišta pokazuju da je ime njegove piramide bilo "Božanska je Neferefreova moć." Sve druge zgrade u Neferefreovom grobnom kompleksu su sagrađene pod vladavinom njegovog brata Nyuserre Inija. Dok je istraživala ruševine grobnog kompleksa, češka arheološka ekspedicija je otkrila papiruse s računima hramovima, statue kralja, ukrašene tanjure i brojne otiske pečata. Ostaci pokrova za mumiju i kosti su također pronađene, te se smatra da predstavljaju posmrtne ostatke Neferefrea. Antropološka analiza mumije pokazuje da je preminuo u ranim dvadesetim, između 20 i 23 godine starosti, prema Verneru. Taj nalaz odgovara kralju koji je umrlo relativno rano.

Eksterni linkoviUredi

Prethodi:
Shepseskare Isi
Faraon Egipta
Peta dinastija
Slijedi:
Nyuserre Ini