Nauka i tehnologija u Srbiji

Nauka u Srbiji se danas odvija u naučnoistraživačkim organizacijama, a to su fakulteti i instituti. U Srbiji postoje naučni instituti i istraživačko-razvojni instituti. Naučne institute osniva država i pretežno se bave osnovnim istraživanjima dok istraživačko-razvojni instituti mogu biti i privredna društva i pretežno se bave razvojnim i primenjenim istraživanjima.

Institucije od značaja za nauku su Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska.

Politiku države Srbije u nauci vodi nadležno Ministarstvo nauke a najviše naučno telo, koje određuje pravce razvoja nauke, je Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj. Nacionalni savet ima 17 članova iz reda akademika i naučnika.

Spisak instituta u SrbijiUredi

Naučni institutiUredi

Prirodno-matematičke naukeUredi
 1. Astronomska opservatorija, Beograd [1] [2]
 2. Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd [3] [4]
 3. Matematički institut SANU, Beograd [5] [6]
 4. Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd [7] [8]
 5. Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd [9] [10]
 6. Institut za primenu nuklearne energije - INEP, Beograd [11] [12]
 7. Institut za fiziku, Beograd [13] [14]
 8. Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd [15] [16]
Prirodne naukeUredi
 1. Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd [17] [18]
Medicinske naukeUredi
 1. Institut za medicinska istraživanja, Beograd [19] [20]
 2. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd [21] [22]
 3. Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Beograd [23] [24]
Tehničko-tehnološke naukeUredi
Biotehničke naukeUredi
Društvene naukeUredi
 1. Institut ekonomskih nauka, Beograd [25] [26]
 2. Institut društvenih nauka, Beograd [27] [28]
 3. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd [29] [30]
 4. Institut za evropske studije, Beograd [31] [32]
 5. Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd [33] [34]
 6. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd [35] [36]
 7. Institut za političke studije, Beograd [37] [38]
 8. Institut za uporedno pravo, Beograd [39] [40]
 9. Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Beograd [41] [42]
 10. Ekonomski institut, Beograd [43] [44]
 11. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd [45]
Humanističke naukeUredi
 1. Arheološki institut, Beograd [46] [47]
 2. Institut za književnost i umetnost, Beograd [48] [49]
 3. Institut za srpski jezik SANU, Beograd
 4. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd [50] [51]
 5. Institut za savremenu istoriju, Beograd [52]
 6. Istorijski institut SANU, Beograd [53] [54]

Istraživačko-razvojni institutiUredi

Prirodno-matematičke naukeUredi
 1. Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
Prirodne naukeUredi
Medicinske naukeUredi
Tehničko-tehnološke naukeUredi
 1. Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
 2. Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd
 3. Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
 4. IMS Institut za ispitivanje materijala a. d., Beograd
 5. Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ a. d., Beograd
 6. Institut „Kirilo Savić“ a. d., Beograd
 7. Institut za mikrotalasnu tehniku i elektroniku, IMTEL komunikacije, Beograd
 8. Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL, Beograd
 9. Institut „Lola“, Beograd
 10. Institut „Goša“ a. d., Beograd
 11. Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor [55]
Biotehničke naukeUredi
 1. Institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Novi Sad [56] [57]
 2. Institut za stočarstvo, Zemun [58] [59]
 3. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad [60]
 4. Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 5. Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
 6. Institut za zemljište, Beograd [61] [62]
 7. Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd
 8. Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd
 9. Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
 10. Institut za voćarstvo, Čačak [63]
 11. Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd [64]
 12. Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka [65]
 13. Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Novi Sad [66]
 14. Institut za veterinarstvo, Beograd
 15. Institut za šumarstvo, Beograd
 16. Institut za proučavanje lekovitog bilja „Josif Pančić“, Beograd [67]
Društvene naukeUredi
Humanističke naukeUredi
 1. Institut za srpsku kulturu, Kosovska Mitrovica

PovezanoUredi

Spoljašnje vezeUredi