Narodna seljačka stranka (Jugoslavija)

Narodna seljačka stranka je agrarna, lijevo orijentirana politička stranka koja je djelovala u Jugoslaviji prije drugog svjetskog rata. Nastala je kada je iz Zemljoradničke stranke izašla grupa članova na čelu s Dragoljubom Jovanovićem.