Narodna seljačka stranka (Jugoslavija)

Narodna seljačka stranka je agrarna, lijevo orijentirana politička stranka koja je djelovala u Jugoslaviji prije Drugog svjetskog rata. Nastala je 1940. kada je iz Zemljoradničke stranke izašla grupa članova na čelu sa Dragoljubom Jovanovićem (1895-1977).