Narodna seljačka stranka

Narodna seljačka stranka je politička partija iz Srbije, osnovana 1990. Prvi predsednik bio je dr Dragan Veselinov. Stranka je 1990. postala parlamentarna, jer je dobila jednog poslanika. U početku svog delovanja NSS je bila izrazito autonomaškog opredeljenja, što će trajati sve do dolaska Marijana Rističevića na čelo stranke 2002. godine. Na izborima 1992. NSS je u koaliciji Građanski savez Srbije i na ovim izborima ostaje bez mandata. U skupštinu se vraća tek 1997, preko koalicije Vojvodina. Novija istorija NSS počinje 2002, nakon sukoba Veselinova i Rističevića. Na izborima 2003. godine, NSS je u koaliciji "Za narodno jedinstvo", a predsednik stranke se dva puta kandidovao za predsednika Srbije. Rističević je stranku poveo u suprotnom smeru od dotadašnjeg, pa se NSS profilisala kao stranka krajnje desnice. Na izbore 2007. NSS izlazi na listi Srpskog pokreta obnove. Slogan NSS glasi "Da se selo pita".

Simbol Narodne seljačke stranke.