Narodna republika

višeznačna odrednica na Vikimediji

Narodna republika je zvanični naziv države i federalne jedinice koji su najčešće koristile socijalističke vlade marksističko-lenjinističkog tipa. Naziv je bio opravdavan činjenicom da socijalistička vlada deluje u korist naroda ili da je u tim državama oblik vlasti tzv. „narodna demokratija“.

People's Republics:
  sadašnje
  bivše

U nekim slučajevima, država je nosila naziv Narodna republika u tzv. „fazi prelaska iz kapitalizma u socijalizam“ ili „fazi klasne borbe“, odnosno provođenja kolektivizacije, nacionalizacije i industrijalizacije. Po toj definiciji, te zemlje još uvek nisu bile došle u fazu izgradnje socijalizma, te nisu imale „opravdanje“ da nose naziv „Socijalistička republika“.

Ovaj naziv su koristile ili koriste i države, koje nisu ni usvajale socijalistički sistem. Vlade nekih država su se mogle okarakterisati i kao nacionalističke, a svejedno su nosile prefiks „Narodna“, poput Ukrajinske Narodne Republike (19171920) ili Beloruske Narodne Republike (1918–1920). Primeri država koje imaju prefiks „Narodna“, a nisu socijalističke, su Alžir i Bangladeš.

Države koje danas nose naziv „Narodna republika“:

Države koje su nekad nosile naziv „Narodna Republika“:

Vidi još

uredi