Nagrada Sedam sekretara SKOJ-a

Nagrada Sedam sekretaja SKOJ-a vrednovala je najveća postignuća mladih stvaralaca u svim oblicima umjetničkog djelovanja i spadala je među prestižna priznanja.

Među rock izvođačima nagradu su dobili Marko Brecelj (1975. godine za samostalni album "Cocktail"), skopski sastav Leb i sol (1978.), mariborska grupa Lačni Franz (1981.), ljubljanski Pankrti (1982.), novosadska Luna (1984.) i beogradska Ekatarina Velika (1986.).