Nadbubrežna žlijezda

Nadbubrežna žlijezda (lat. Glandula adrenalis ili Glandula suprarenalis) je organ kod sisavaca, uključujući i čovjeka. To je mala parna trokutasta endokrina žlijezda koja se nalazi na vrhu svakog bubrega; Njena glavna odgovornost je regulacija stresnog odgovora putem sinteze kortikosterida i kateholamina, uključujući kortizon i adrenalin. Sastoji se iz dva dijela: kore i srži, koji se međusobno razlikuju i po porijeklu i po funkciji.

Nadbubrežne žlijezde

Kora luči sljedeće grupe hormona:

  • Mineralokortikoide: aldosteron, kortikosteron, koji reguliraju promet minerala (posebno natrija i kalija) i vode, čime održavaju homeostazu; nazivaju se hormoni koji čuvaju život;
  • Glikokortikoide: među njima je najaktivniji kortizon; reguliraju promet ugljikohidrata, proteina i lipida;
  • Androgene i estrogene hormone koji utječu na razvoj spolnih organa u dječjem uzrastu.

Srž nadbubrežne žlijezde luči adrenalin i noradrenalin. Njihovo djelovanje je slično djelovanju simpatičkog živčanog sustava – ubrzavaju rad srca, povećavaju krvni tlak itd.

Povezano

uredi