Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine

Nacionalni spomenik BiH je kulturno dobro nastalo ljudskim ili djelovanjem prirode koje se zbog svojih vrijednosti smatra značajnim za Bosnu i Hercegovinu. Odluku o predloženim dobrima donosi Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika.[1]

Stećci su najbrojniji Nacionalni spomenik BiH

Odluke o proglašenju nekog dobra za nacionalni spomenik donosi državna komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u čijem sastavu se predstavnici tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine i dva člana iz inostranstva. Donose se na osnovu utvrđenih kriterijuma, a sprovode se u skladu sa zakonom koji reguliše mjere zaštite i rehabilitacije dobara.[2]

U svom radu Komisija obezbjeđuje poštivanje usvojenih međunarodnih standarda, zastupa interes Bosne i Hercegovine kod međunarodnih organizacija (UNESCO), sarađuje sa Interpolom u slučaju oštećenja ili nestanka dobra, i obavlja mnoge druge proceduralne aktivnosti oko nacionalnih spomenika.

Do septembra 2016. Komisija je 820 dobara proglasila za nacionalni spomenik. Najzastupljenija dobra na listi su:

 • Nekropole sa stećcima, kao najbrojnija kulturna dobra u Bosni i Hercegovini.
 • Džamije kao najbrojniji vjerski objekti
 • Hriščanski vjerski objekti (crkve, manastiri, samostani)
 • Groblja svih konfesija
 • Tvrđave, prvenstveno iz srednjovjekovnog perioda
 • Zgrade iz osmanlijskog, austrougarskog i jugoslavenskog perioda
 • Umjetnička djela
 • Mostovi, pretežno iz osmanlijskog vremena

Tri spomenika su na UNESCO-ovoj listi mjesta svjetske baštine u Evropi:

Spisak spomenika uredi

Ambijentalne cjeline uredi

 • 1. Ambijentalna cjelina – Hadži Sinanova (Silahdar Mustafa-paše) tekija sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem uz nju u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 2. Ambijentalna cjelina – Kazandžiluk, Male Daire i Luledžina ulica u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

Arheološki lokaliteti uredi

 • 3. Arheološki lokalitet – Crkvina u Makljenovcu, Općina Doboj, RS;
 • 4. Arheološki lokalitet – Mekota, Gornji Rakani, Općina Novi Grad, RS;
 • 5. Arheološki lokalitet – Rimski logor i civilno naselje u Makljenovcu, Općina Doboj, RS;
 • 6. Arheološki lokalitet – Višeslojno prahistorijsko naselje na Visu, Općina Derventa, RS;
 • 7. Arheološki lokalitet – Zidine, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH;

Arheološki spomenici uredi

 • 8. Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma u Konjicu, Općina Konjic, FBiH;
 • 9. Arheološki spomenik – Kamena ploča sa natpisom Radovca Vukanovića u Gornjem Hutovu, Općina Neum, FBiH;

Arheološka područja uredi

 • 10. Arheološko područje – “Crkvina“ ili Ledenica, u Potočanima pored Livna, Općina Livno, FBiH;
 • 11. Arheološko područje – Antički vojni logor na Gračinama u Humcu, Općina Ljubuški, FBiH;
 • 12. Arheološko područje – Batalova grobnica u Turbetu kod Travnika, Općina Travnik, FBiH;
 • 13. Arheološko područje – Crkvina (Grudine) u Čipuljiću, Općina Bugojno, FBiH;
 • 14. Arheološko područje – Crkvina u Zavali, Općina Ravno, FBiH;
 • 15. Arheološko područje – Dabravine sa ostacima iz bronzanog doba i kasne antike, Općina Vareš, FBiH;
 • 16. Arheološko područje – Debelo brdo, prahistorijsko gradinsko naselje, antički i kasnoantički odbrambeni objekat u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo i Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 17. Arheološko područje – Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu u Istočnom Sarajevu, Općina Kasindo, RS;
 • 18. Arheološko područje – Gradina Varina gruda, u Dživaru, Trebinje, RS;
 • 19. Arheološko područje – Groblje sv. Ive u Livnu, FBiH;
 • 20. Arheološko područje – Helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca, FBiH
 • 21. Arheološko područje – Kasnoantička bazilika na Crkvini u Brezi, FBiH;
 • 22. Arheološko područje – Kasnoantička bazilika u Cimu, Mostar, FBiH;
 • 23. Arheološko područje – Kasnoantička bazilika u Oborcima, Općina Donji Vakuf, FBiH
 • 24. Arheološko područje – Kasnoantička dvojna bazilika i nekropola sa stećcima u Žitomislićima kod Mostara, Mostar, FBiH;
 • 25. Arheološko područje – Kasnoantička grobnica i ostaci sakralnog objekta na lokalitetu Studena Česma, Općina Donji Vakuf, FBiH;
 • 26. Arheološko područje – Korića Han u Gračanici, FBiH;
 • 27. Arheološko područje – Lištani – Podvornice, s ostacima iz rimskog antičkog razdoblja, ranog i kasnog srednjeg vijeka, Općina Livno, FBiH;
 • 28. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Hutovu, Općina Neum, FBiH;
 • 29. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Glavica i Haremi), zaselak Brdo, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;
 • 30. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Radan krst), zaselak Brdo, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;
 • 31. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Međugorje u Glumini, Općina Neum, FBiH;
 • 32. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Perića njiva u zaseoku Perići, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;
 • 33. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pogrebnice u zaseoku Brdo, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;
 • 34. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u selu Ljubljenici, Općina Berkovići, RS;
 • 35. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na rimokatoličkom groblju kod Jurkovića kuća u Brštanici, Donje Hrasno, Općina Neum, FBiH;
 • 36. Arheološko područje – Neolitsko naselje Lug, Općina Goražde, FBiH;
 • 37. Arheološko područje – ostaci crkve i nekropola sa stećcima Zakuk u Bitunji, Berkovići, RS;
 • 38. Arheološko područje – ostaci graditeljske cjeline crkava sv. Petra i sv. Pavla sa nekropolom stećaka u Čičevu, Općina Trebinje, RS;
 • 39. Arheološko područje – ostaci Kasnoantičke bazilike u selu Vrba, Općina Glamoč, FBiH;
 • 40. Arheološko područje – ostaci naselja iz prahistorijskog perioda, nekropola sa stećcima i ostaci crkve iz srednjovjekovnog perioda Kličanj u Krajkovićima kod Trebinja, RS;
 • 41. Arheološko područje – ostaci rimskog naselja i srednjovjekovna nekropola sa stećcima u Vranjevom selu kod Neuma, Općina Neum, FBiH;
 • 42. Arheološko područje – ostaci rimskog naselja, kasnoantičke bazilike i grobnice na Crkvini u Varošluku, Turbe, Općina Travnik, FBiH;
 • 43. Arheološko područje – ostaci srednjovjekovne crkve i nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Koluniću, Općina Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 44. Arheološko područje – ostaci srednjovjekovnog grada i nekropola sa stećcima Luka, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 45. Arheološko područje – ostaci Tašlihana u Sarajevu, FBiH;
 • 46. Arheološko područje – Otinovci (Kupres) s ostacima crkava iz V, XV i XIX vijeka, Općina Kupres, FBiH;
 • 47. Arheološko područje – paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima kod Stoca, FBiH;
 • 48. Arheološko područje – Pod, prahistorijsko gradinsko naselje u Bugojnu, FBiH;
 • 49. Arheološko područje – prahistorijska “Velika gradina“ u Vidošima, Općina Livno, FBiH;
 • 50. Arheološko područje – prahistorijska gradina Brijeg u Mostaćima, Trebinje, RS;
 • 51. Arheološko područje – prahistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, Srebrenik, FBiH;
 • 52. Arheološko područje – prahistorijska gradina, željeznodobne grobnice, rimsko naselje, nekropola i pokretno naslijeđe u Vašarovinama, Priluka, Općina Livno, FBiH;
 • 53. Arheološko područje – prahistorijski tumuli u Moskom, Trebinje, RS;
 • 54. Arheološko područje – prahistorijsko naselje Donja Dolina u selu Donja Dolina, Gradiška, RS;
 • 55. Arheološko područje – prahistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola sa stećcima Barzonja, Tomislavgrad, FBiH;
 • 56. Arheološko područje – prahistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, Općina Visoko, FBiH;
 • 57. Arheološko područje – prahistorijsko naselje u Butmiru, Općina Ilidža, FBiH;
 • 58. Arheološko područje – prahistorijsko neolitsko naselje Obre II na lokalitetu Gornje polje u naselju Obre, Općina Kakanj, FBiH;
 • 59. Arheološko područje – Rešetarica s ostacima ranokršćanske bazilike, dvije nekropole i pokretnim naslijeđem, Općina Livno, FBiH;
 • 60. Arheološko područje – Rimska vila (Villa Rusticae) – Višići, (lokalitet “Kućišta“) s ostacima iz rimskog antičkog razdoblja, ranog i kasnog srednjeg vijeka (slavensko naselje i groblje), Općina Čapljina, FBiH;
 • 61. Arheološko područje – Rimske iskopine na Ilidži kod Sarajeva, FBiH;
 • 62. Arheološko područje – Ripač kod Bihaća, Općina Bihać, FBiH;
 • 63. Arheološko područje – Skelani, Općina Srebrenica, RS;
 • 64. Arheološko područje – Stari grad Dubrovnik u Višnjici, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 65. Arheološko područje – Stari grad Kozograd, Općina Fojnica, FBiH;
 • 66. Arheološko područje – Stećak u Baljvinama, Općina Mrkonjić-Grad, RS;
 • 67. Arheološko područje – Utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo kod Čapljine, FBiH;
 • 68. Arheološko područje – Vladarski dvor u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;
 • 69. Arheološko područje – Zelena pećina – prahistorijsko pećinsko naselje, Blagaj, Grad Mostar, FBiH;
 • 70. Arheološko područje (neolitsko naselje) – Nebo, Han Bila, Općina Travnik, FBiH;
 • 71. Arheološko područje Gabela kod Čapljine, FBiH;
 • 72. Arheološko područje i ostaci stare tvrđave Prozor u Prozoru, FBiH;
 • 73. Arheološko područje Mili – Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva u Arnautovićima, Općina Visoko, FBiH;
 • 74. Arheološko područje Rapovine, Općina Livno, FBiH;
 • 75. Arheološko područje Rataje, Općina Foča, RS;
 • 76. Arheološkog područja – At Mejdan u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 77. Dom AVNOJ-a u Jajcu, sa pokretnom imovinom koju sačinjavaju: portreti Tita, Staljina, Ruzvelta i Čerčila, FBiH;

Graditeljske cjeline uredi

 • 78. Graditelјska cjelina – Crkva Prečistoga srca Marijina i župni ured u Bijelјini, Općina Bijelјina, RS;
 • 79. Graditelјska cjelina – Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom, Općina Lukavac, FBiH;
 • 80. Graditeljska cjelina – “Javno ljetno kupalište – Kupaje“ u Stocu, Općina Stolac, FBiH;
 • 81. Graditeljska cjelina – Abdesthana (Šejh Feruhova džamija) sa grobljem i česmom u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 82. Graditeljska cjelina – Alipašina džamija sa haremom u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 83. Graditeljska cjelina – Balagija (Balaguša) džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 84. Graditeljska cjelina – Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, RS;
 • 85. Graditeljska cjelina – Beglučka (Lala-pašina, Mustafa-pašina, Beglek) džamija u Livnu, FBiH;
 • 86. Graditeljska cjelina – Behram-begova ili Behram-efendijina džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 87. Graditeljska cjelina – Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 88. Graditeljska cjelina – Brusa bezistan (Rustem-pašin bezistan, Mali bezistan) sa dućanima u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 89. Graditeljska cjelina – Careva džamija ili Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju, Mostar, FBiH;
 • 90. Graditeljska cjelina – Careva džamija, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 91. Graditeljska cjelina – Crkva brvnara posvećena sv. Nikoli u Romanovcima, Općina Gradiška, RS;
 • 92. Graditeljska cjelina – Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom u Kolima, Grad Banja Luka, RS;
 • 93. Graditeljska cjelina – Crkva Pokrova Presvete bogorodice i škola / parohijski dom u Rudicama, Općina Novi Grad, RS;
 • 94. Graditeljska cjelina – Crkva Prenos mošti Sv. Oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, Općina Novi Grad Sarajevo, FBiH;
 • 95. Graditeljska cjelina – Crkva rođenja Bogorodice u Ljubinju, RS;
 • 96. Graditeljska cjelina – Crkva Rođenja Presvete Bogorodice sa grobljem i pokretnim nasljeđem u Obudovcu kod Šamca Šamca, RS;
 • 97. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom sa stećcima u Aranđelovu, Općina Trebinje, RS;
 • 98. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Arhanđela sa nekropolom stećaka u Veličanima, Općina Trebinje, RS;
 • 99. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 100. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Georgija u Sopotnici kod Novog Goražda, Općina Novo Goražde, RS;
 • 101. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ilije sa župnim uredom u Zenici, FBiH;
 • 102. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ilije u Marićki kod Prijedora, Općina Prijedor, RS;
 • 103. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ive u Podmilačju, Općina Jajce, FBiH;
 • 104. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Marije (pretvorena u Fethija, odnosno Sultan Sulejmanovu džamiju, 1528. godine) sa zvonikom sv. Luke u Jajcu, FBiH;
 • 105. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Nikole u Srđevićima kod Gacka, RS;
 • 106. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Nikole u Trijebnju, Općina Stolac, FBiH;
 • 107. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Prokopija u Visokom, Općina Visoko, FBiH;
 • 108. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Vinka Paulskoga sa samostanom i školom u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 109. Graditeljska cjelina – Crkva svete Petke (Petkovica) i most u Mostaćima kod Trebinja, RS;
 • 110. Graditeljska cjelina – Crkva Svetog Petra i Pavla, sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima kod Stoca, Općina Stolac, FBiH;
 • 111. Graditeljska cjelina – Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima u Lugu kod Trebinja, RS;
 • 112. Graditeljska cjelina – Crkva Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, zid porte i zgrada nekadašnje Prve Srpske škole u Travniku, FBiH;
 • 113. Graditeljska cjelina – Crkva Vaznesenja Hristovog i crkva Uspenja Bogorodičinog u Čajniču, RS;
 • 114. Graditeljska cjelina – Čaršijska (Gazi Ferhad-begova) džamije u Tešnju, FBiH;
 • 115. Graditeljska cjelina – Čaršijska (Junuz-Čauš) džamija u Konjicu, FBiH;
 • 116. Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija (Džudža Džaferova džamija) sa haremom, Općina Tomislavgrad, FBiH;
 • 117. Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija) u Nevesinju, RS;
 • 118. Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija sa Čaršijom u Stocu, FBiH;
 • 119. Graditeljska cjelina – Čekrekčijina džamija, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 120. Graditeljska cjelina – Drvena džamija u Solunu kod Olova; FBiH;
 • 121. Graditeljska cjelina – Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini, Općina Ljubuški, FBiH;
 • 122. Graditeljska cjelina – Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;
 • 123. Graditeljska cjelina – Džamija u Ćojluku, Općina Srebrenik, FBiH;
 • 124. Graditeljska cjelina – Džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), Općina Berkovići, RS;
 • 125. Graditeljska cjelina – Džamija u Gornjoj Čaršiji (džamija Mehmed-paše Kukavice, Hadži-Alibegova džamija) i sahat-kula u Travniku, Općina Travnik, FBiH;
 • 126. Graditeljska cjelina – Džamija u Kotezima (Džamija Muje Kotezlije u Kotezima), Općina Trebinje, RS;
 • 127. Graditeljska cjelina – Džamija u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;
 • 128. Graditeljska cjelina – Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, Općina Prozor, FBiH;
 • 129. Graditeljska cjelina – Džamija u Umoljanima, Općina Trnovo, FBiH;
 • 130. Graditeljska cjelina – Džamija Zagrad sa haremom u Velikoj Kladuši, FBiH;
 • 131. Graditeljska cjelina – Đulhanumina kuća u Stocu, FBiH;
 • 132. Graditeljska cjelina – Električna centrala na Hisetima (Marijin-Dvoru) u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 133. Graditeljska cjelina – Ferhadija džamija u Sarajevu, FBiH;
 • 134. Graditeljska cjelina – Fethija džamija (crkva svetog Antonija do 1592. godine) sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima u Bihaću, FBiH;
 • 135. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan Gorica, Općina Livno, FBiH;
 • 136. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan i crkva sv. Ante u Sarajevu zajedno sa pokretnom imovinom, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 137. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan i crkva sv. Ive Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;
 • 138. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan i crkva u Širokom Brijegu, FBiH;
 • 139. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan sa pokretnom imovinom u Kreševu, FBiH;
 • 140. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan u Konjicu, FBiH;
 • 141. Graditeljska cjelina – Gazi Husref-begova džamija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 142. Graditeljska cjelina – Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 143. Graditeljska cjelina – Gazi Husrev-begova medresa sa mjestom i ostacima Hanikaha u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 144. Graditeljska cjelina – Gradašćevića kula sa avlijom i avlijskim zidovima u Bijeloj, Brčko Distrikt;
 • 145. Graditeljska cjelina – Gradska džamija sa haremom u Velikoj Kladuši, FBiH;
 • 146. Graditeljska cjelina – Grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, Općina Stolac, FBiH;
 • 147. Graditeljska cjelina – grupa spomenika posvećenih Igmanskom maršu u Sarajevu, općine Trnovo, Hadžići, Ilidža, Novi Grad i Vogošća, FBiH;
 • 148. Graditeljska cjelina – grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici (Kotromanićeva br. 36, br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i ul. Kalmija Baruha ) u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 149. Graditeljska cjelina – Hadžiahmetovića kula u Mostaćima kod Trebinja, RS;
 • 150. Graditeljska cjelina – Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 151. Graditeljska cjelina – Hadžimuratovića Daire u Sarajevu (Velike Daire), Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 152. Graditeljska cjelina – Handanija džamija (Handan-begova, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija) u Pruscu , Općina Donji Vakuf, FBiH;
 • 153. Graditeljska cjelina – Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 154. Graditeljska cjelina – Hotel Stari Grad (nekadašnji han Gazi Husrev-begovog vakufa, Hotel Gazi) i stambeni objekat Kadić, djela arhitekte Josipa Vancaša, u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 155. Graditeljska cjelina – Husejnija džamija u Gradačcu, FBiH;
 • 156. Graditeljska cjelina – Islahijet u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 157. Graditeljska cjelina – Jajce kasarna u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 158. Graditeljska cjelina – Jeni (Hasan-agina) džamija u Travniku, FBiH;
 • 159. Graditeljska cjelina – Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija sa grobljem i česmom, Maglaj , FBiH;
 • 160. Graditeljska cjelina – Karađoz-begova džamija u Mostaru, FBiH;
 • 161. Graditeljska cjelina – Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije – Mala Gospa u Trebinju, RS;
 • 162. Graditeljska cjelina – Katolička crkva Presvijetlog Srca Isusova u Brčkom, Brčko Distrikt BiH;
 • 163. Graditeljska cjelina – Katolička crkva sv. Trojstva u Blagaju, Grad Mostar, FBiH;
 • 164. Graditeljska cjelina – Kompleks vila iz austrougarskog perioda u Petrakijinoj ulici (Vila Mandić, vila Heinricha Reitera, vila Hermine Radisch i vila Forstratha Miklaua) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 165. Graditeljska cjelina – Konak Suljagića sa pratećim objektima u Donjoj Špionici, Općina Srebrenik, FBiH;
 • 166. Graditeljska cjelina – Konak u Sarajevu zajedno sa pokretnim naslijeđem, Općina Stari grad Sarajevo, FBiH;
 • 167. Graditeljska cjelina – Koski Mehmed-pašina džamija i medresa u Mostaru, FBiH;
 • 168. Graditeljska cjelina – Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija u Kladnju, Općina Kladanj, FBiH;
 • 169. Graditeljska cjelina – Lalića kula sa dvorima u Ljubuškom, Općina Ljubuški, FBiH;
 • 170. Graditeljska cjelina – Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija sa haremom u Gračanici, FBiH;
 • 171. Graditeljska cjelina – Manastir Gomionica, Banja Luka, RS;
 • 172. Graditeljska cjelina – Manastir Ozren sa freskama u Bosanskom Petrovom Selu / Petrovu, RS;
 • 173. Graditeljska cjelina – Manastir Papraća u Papraći kod Šekovića zajedno sa pokretnim naslijeđem u Papraći kod Šekovića, RS;
 • 174. Graditeljska cjelina – Manastir Vavedenja Bogorodice u Dobrićevu, Općina Bileća, RS;
 • 175. Graditeljska cjelina – Manastir Vozuća u Vozući, Općina Zavidovići, FBiH;
 • 176. Graditeljska cjelina – Milošnik (Bušatlijina ili Milosnik) džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 177. Graditeljska cjelina – Mitropolija (Vladikin dvor ili Episkopska palata) u Mostaru, FBiH;
 • 178. Graditeljska cjelina – Musalla sa grebljem u Kamengradu, Općina Sanski Most, FBiH;
 • 179. Graditeljska cjelina – Musluk (Atik Ali-pašina) džamija u Foči, Općina Foča, RS;
 • 180. Graditeljska cjelina – Nakšibendijska tekiija u Živčićima kod Fojnice, Općina Fojnica, FBiH;
 • 181. Graditeljska cjelina – Nekropola sa stećcima Trzan i turbeta u Večićima, Općina Kotor-Varoš, RS;
 • 182. Graditeljska cjelina – Nesuh-age Vučijakovića džamija u Mostaru, FBiH;
 • 183. Graditeljska cjelina – Nezir-agina džamija u Mostaru, FBiH;
 • 184. Graditeljska cjelina – Oficirski paviljoni u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 185. Graditeljska cjelina – Omerbegova kuća u Jajcu, FBiH;
 • 186. Graditeljska cjelina – Partizansko spomen-groblje u Mostaru, FBiH;
 • 187. Graditeljska cjelina – Poljska (Turalibegova) džamija sa grebljem i turbetom u Tuzli, Općina Tuzla, FBiH;
 • 188. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara (crkva posvećena prenosu moštiju sv. Nikole) u Jelićki, Općina Prijedor, RS;
 • 189. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara (crkva svetih apostola Petra i Pavla) u Palačkovcima, Općina Prnjavor, RS;
 • 190. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole u selu Malo Blaško, Općina Laktaši, RS;
 • 191. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Rođenja Bogorodice sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Dračevu, Općina Trebinje, RS;
 • 192. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Klimenta sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Dražin Do, Općina Trebinje, RS;
 • 193. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Nikole sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selo Domaševo, Općina Trebinje, RS;
 • 194. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem, Općina Ilidža, FBiH;
 • 195. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju zajedno sa pokretnim naslijeđem, Grad Mostar, FBiH;
 • 196. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Svetog arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu, Općina Bileća, RS;
 • 197. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Svetog Velikomučenika Georgija sa grobljem na Trnovcu u Tuzli, FBiH;
 • 198. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom sa stećcima i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Drijenjani, Popovo polje, Općina Trebinje, RS;
 • 199. Graditeljska cjelina – Pruščakova (Hasana Kjafije) džamija u Pruscu, Donji Vakuf, FBiH;
 • 200. Graditeljska cjelina – Radničko naselje Majdan, Općina Vareš, FBiH;
 • 201. Graditeljska cjelina – Repovačka dzamija u Konjicu, FBiH;
 • 202. Graditeljska cjelina – Rimokatolička crkva Sv. Josipa na Palama, RS;
 • 203. Graditeljska cjelina – Roznamedži Ibrahim-efendije džamija u Mostaru, FBiH;
 • 204. Graditeljska cjelina – Samostan Sv. Bonaventure u Visokom sa pokretnim naslijeđem, FBiH;
 • 205. Graditeljska cjelina – Saračeva kuća, zgrada Finansija (Niža stručna škola) i Stara osnovna škola (Niža muzička škola) u Jajcu, FBiH;
 • 206. Graditeljska cjelina – Semiz Ali-paše turbe sa haremom Semiz Ali-pašine džamije u Prači, Općina Pale, Prača, FBiH;
 • 207. Graditeljska cjelina – Sevri-hadži Hasanova džamija u Mostaru, FBiH;
 • 208. Graditeljska cjelina – Spahovića kula sa dvorima u Bihovu kod Trebinja, RS;
 • 209. Graditeljska cjelina – Spomenik borcima NOR-a (Spomen-kosturnica u Velikom parku na Ilidži), Općina Ilidža, FBiH;
 • 210. Graditeljska cjelina – Spomenik na Makljenu, Općina Prozor-Rama, FBiH;
 • 211. Graditeljska cjelina – Spomenik na Šehitlucima (Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima – Banj-brdu) u Banjoj Luci, RS;
 • 212. Graditeljska cjelina – Spomen-kompleks Šušnjar, Sanski Most, FBiH;
 • 213. Graditeljska cjelina – Spomen-park Vraca u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo, FBiH;
 • 214. Graditeljska cjelina – Srednjovjekovni grad Mičevac u Trebinju, RS;
 • 215. Graditeljska cjelina – Stambeni kompleks Biščevića-Lakšića u Mostaru, FBiH;
 • 216. Graditeljska cjelina – Stambeni kompleks na Džidžikovcu u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 217. Graditeljska cjelina – Stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 218. Graditeljska cjelina – Stara Biskupska rezidencija u Vukodolu (Biskupija u Vukodolu), grad Mostar; FBiH;
 • 219. Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija sa haremom u Tuholju, Općina Kladanj, FBiH;
 • 220. Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija u Bužimu, FBiH;
 • 221. Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Orahovici, Općina Zenica, FBiH;
 • 222. Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Špionici, Općina Srebrenik, FBiH;
 • 223. Graditeljska cjelina – Stara džamija Soko u Sokolu, Općina Gračanica, FBiH;
 • 224. Graditeljska cjelina – Stara džamija u selu Rujnica kod Zavidovića, FBiH;
 • 225. Graditeljska cjelina – Stara pravoslavna crkva (crkva rođenja Bogorodičina) u Mostaru, FBiH;
 • 226. Graditeljska cjelina – Stara pravoslavna crkva (Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila) u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 227. Graditeljska cjelina – Stari grad Bijela Stijena u Stijeni, Općina Cazina, FBiH;
 • 228. Graditeljska cjelina – Stari grad Bočac u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 229. Graditeljska cjelina – Stari grad Bužim u Bužimu, FBiH;
 • 230. Graditeljska cjelina – Stari grad Cazin s džamijom, Općina Cazin, FBiH;
 • 231. Graditeljska cjelina – Stari grad Doboj u Doboju, RS;
 • 232. Graditeljska cjelina – Stari grad Dobor, Općina Modriča, RS;
 • 233. Graditeljska cjelina – Stari grad Glamoč, Općina Glamoč, FBiH;
 • 234. Graditeljska cjelina – Stari grad Jezerski u Jezerskom, Općina Bosanska Krupa, FBiH;
 • 235. Graditeljska cjelina – Stari grad Klobuk, Trebinje, RS;
 • 236. Graditeljska cjelina – Stari grad Ključ u Ključu, FBiH;
 • 237. Graditeljska cjelina – Stari grad Ljubuški u Ljubuškom, FBiH;
 • 238. Graditeljska cjelina – Stari grad Maglaj u Maglaju, FBiH;
 • 239. Graditeljska cjelina – Stari grad Ostrožac, Općina Cazin, FBiH;
 • 240. Graditeljska cjelina – Stari grad Samobor, Novo Goražde, RS;
 • 241. Graditeljska cjelina – Stari grad Soko u Sokolu, Općina Gračanica, FBiH;
 • 242. Graditeljska cjelina – Stari grad Tešanj u Tešnju, FBiH;
 • 243. Graditeljska cjelina – Stari grad u Travniku, FBiH;
 • 244. Graditeljska cjelina – Stari grad Vranduk u Vranduku, Općina Zenica, FBiH;
 • 245. Graditeljska cjelina – Stari grad Vratnik u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 246. Graditeljska cjelina – Stari grad Zvornik, RS;
 • 247. Graditeljska cjelina – Stari most sa kulama u Mostaru, FBiH;
 • 248. Graditeljska cjelina – Sultan-Ahmedova džamija i Medresa u Zenici, Općina Zenica, FBiH;
 • 249. Graditeljska cjelina – Šarena (Časna, Atik, Gradska, Behram-begova) džamija sa haremom, ulazni portal i mjesto Behram-begove medrese u Tuzli, Općina Tuzla, FBiH;
 • 250. Graditeljska cjelina – Šarena (Sulejmanija) džamija u Travniku, FBiH;
 • 251. Graditeljska cjelina – Šarića kuća (Galerija Branka Šotre) u Stocu, sa stalnom muzejskom postavkom, FBiH;
 • 252. Graditeljska cjelina – Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom, FBiH;
 • 253. Graditeljska cjelina – Tekijska (Muhamed-Mehmed-Čauševa) džamija u Konjicu, FBiH;
 • 254. Graditeljska cjelina – Turbe Šejh-Gaibije i harem Tekijske džamije u Gradiški, RS;
 • 255. Graditeljska cjelina – Turbeta pod lipom ili turbe Abdulah-paše, Dželal-paše i Perišan Mustafa-paše sa česmom u Travniku, FBiH;
 • 256. Graditeljska cjelina – Turkovića-kula u Stocu, Općina Stolac, FBiH;
 • 257. Graditeljska cjelina – Tvrđava u Jajcu, FBiH;
 • 258. Graditeljska cjelina – Utvrda Vrnograč u Vrnograču, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 259. Graditeljska cjelina – Utvrđeni grad Podzvizd, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 260. Graditeljska cjelina – Uzunovićka džamija (džamija Ismail-kapetana Šarića) u Stocu, FBiH;
 • 261. Graditeljska cjelina – Vijećnica i Hotel Kaiser (sada Zavičajni muzej Gradiške) u Gradiški, Općina Gradiška, RS;
 • 262. Graditeljska cjelina – Vojni objekat Armijska ratna komanda (ARK/D-0) u Konjicu, Općina Konjic, FBiH;
 • 263. Graditeljska cjelina – Zavra džamija u Livnu, FBiH;
 • 264. Graditeljska cjelina – Zgrada Klostera (Samostan i škola časnih sestara Klanateljica Krvi Kristove i Zgrada I zasjedanja AVNOJ-a (Muzej AVNOJ-a) u Bihaću, FBiH;
 • 265. Graditeljska cjelina – Župna crkva sv. Ante Padovanskog sa grobnicom bihaćkog plemstva (grobnica hrvatskih velikaša) u Bihaću, FBiH;
 • 266. Graditeljska cjelina – Župna crkva u Varešu, FBiH;
 • 267. Graditeljska cjelina – Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i franjevački samostan u Tolisi, zajedno sa pokretnom imovinom, Općina Orašje, FBiH;
 • 268. Graditeljska cjelina crkve Sv Nikole u Foči sa objektom bivše škole i pokretnom imovinom, RS;
 • 269. Graditeljska cjelina crkve Uspenija Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli, Općina Čapljina, FBiH;
 • 270. Graditeljska cjelina Manastir sa crkvom u Zavali, Općina Ravno, FBiH;
 • 271. Graditeljska cjelina nekadašnje Fabrike Papira (“Papirne“) u Zenici, FBiH;
 • 272. Graditeljska cjelina Novo Selo (Franz Josefsfeld), grad Bijeljina, RS;
 • 273. Graditeljska cjelina poznata kao kuća Alije Đerzeleza u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 274. Graditeljska cjelina školskih zgrada iz Gimnazijske ulice u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 275. Graditeljska stambena cjelina – Begovina u Stocu, Općina Stolac, FBiH;
 • 276. Graditeljska stambena cjelina – Pašića kula sa dvorima u Bivoljem Brdu kod Čapljine, FBiH;
 • 277. Graditeljske cjelina – Crkva Blagovijesti Presvete Bogorodice u Donjem Vukovskom kod Kupresa, Općina Kupres, FBiH;

Grobljanske cjeline uredi

 • 278. Groblјanska cjelina – Kul-mahalsko mezarje u Banjoj Luci, RS;
 • 279. Grobljanska cjelina – Alifakovac u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 280. Grobljanska cjelina – Cincarsko groblje u Bijeloj – Kalajdžijama, Brčko Distrikt BiH;
 • 281. Grobljanska cjelina – Firduzov mezaristan u Livnu, FBiH;
 • 282. Grobljanska cjelina – Groblje na Presjeci kod Ustikoline, Općina Foča, FBiH;
 • 283. Grobljanska cjelina – Harem “Jablanice“ u Novom Gradu, RS;
 • 284. Grobljanska cjelina – Harem Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije u Gradačcu, FBiH;
 • 285. Grobljanska cjelina – Harem Hadži Reuf-begove ili Nove (Džedid) džamije u Gradačcu, FBiH;
 • 286. Grobljanska cjelina – Harem i dva (šehidska) nišana u Slapovićima, Općina Srebrenica, RS;
 • 287. Grobljanska cjelina – Harem Musala u Gradiški, RS;
 • 288. Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Jajcu, Općina Jajce, FBiH;
 • 289. Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Mostaru, FBiH;
 • 290. Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 291. Grobljanska cjelina – Kajtazovića nišani, Donja Lučka, Cazin, FBiH;
 • 292. Grobljanska cjelina – Mezarje Velika drveta (Stari nišani) na Stupu u Sarajevu, Općina Ilidža, FBiH;
 • 293. Grobljanska cjelina – Poljsko groblje u Novom Martincu, Općina Srbac, RS;
 • 294. Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Hrast u Jajcu, FBiH;
 • 295. Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Rabić u Derventi, RS;
 • 296. Grobljanska cjelina – Staro groblje na Kovačima, Općina Stari Grad, Sarajevo, FBiH;
 • 297. Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, FBiH;
 • 298. Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, FBiH;
 • 299. Grobljanska cjelina – Turbe Malkoča i Skenderpašića u Kopčiću, Općina Bugojno, FBiH;
 • 300. Grobljanska cjelina – Turbeta Sijerčića sa grobljem, Novo Goražde, RS;
 • 301. Grupa građevina – 7 kuća u Selu Vranci – selu srednjovjekovnih rudara i kovača, Općina Kreševo, FBiH;
 • 302. Grupa grobljanskih cjelina – Prahistorijski tumulusi, nekropole sa stećcima i nišanima u selu Sovići, Općina Jablanica, FBiH;
 • 303. Grupa objekata Gazi Husrev-begovog vakufa sa pokretnom imovinom u Sarajevu, FBiH;
 • 304. Grupa spomenika – šest prahistorijskih grobnih gomila (tumulusa) u Gomiljanima, opštiina Trebinje, RS;
 • 305. Hadžišabanovića vila na Palama, RS;
 • 306. Harem Gradske džamije u Kozarskoj Dubici, RS;
 • 307. Harem Gradske džamije u Prnjavoru, RS;

Historijske građevine uredi

 • 308. Historijska cjelina – Stari grad Bjelaj (Bilaj) u Bjelaju, Općina Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 309. Historijska građevina – Banka na Obali (bivši Objekat Filijale austro-ugarske banke), Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 310. Historijska građevina – Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 311. Historijska građevina – Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija) u Bileći, RS;
 • 312. Historijska građevina – Cekovića kuća na Palama, RS;
 • 313. Historijska građevina – Crkva Majke Božje sa pokretnom imovinom u Olovu, Općina Olovo, FBiH;
 • 314. Historijska građevina – Crkva presvetog Trojstva u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo, FBiH;
 • 315. Historijska građevina – Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Zenici, FBiH;
 • 316. Historijska građevina – Crkva samostana Trapista “Marija Zvijezda“ (Uznesenje Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom u Banjoj Luci, RS;
 • 317. Historijska građevina – Crkva sv. Ante Padovanskog u Busovači, FBiH;
 • 318. Historijska građevina – Crkva sv. Josipa na Marijin Dvoru, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 319. Historijska građevina – Crkva sv. Mihovila u Ovčarevu kod Travnika, FBiH;
 • 320. Historijska građevina – Crkva sv. Save u Bileći, RS;
 • 321. Historijska građevina – Crkva svetog Vaznesenja Hristovog u Nevesinju, RS;
 • 322. Historijska građevina – Čamdžića kuća u Puračiću, Općina Lukavac, FBiH;
 • 323. Historijska građevina – Čelebića (Džaferovića ili Šurkovića) džamija u Donjoj Bijenjoj, Općina Nevesinje, RS;
 • 324. Historijska građevina – Despića kuća u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 325. Historijska građevina – Dizdareva ili Ženska džamija u Jajcu, FBiH;
 • 326. Historijska građevina – Dom društva Gajret u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 327. Historijska građevina – Donja džamija u selu Lukavica, zaseok Delići, Općina Gračanica, FBiH;
 • 328. Historijska građevina – Dvor Srpskopravoslavne zvorničko-tuzlanske eparhije sa pokretnim naslijeđem u Tuzli, FBiH;
 • 329. Historijska građevina – Džamija Hasan-paše Predojevića u Polju, Grabovica, Bileća, RS;
 • 330. Historijska građevina – Džamija u Slapovićima, kod Srebrenice, Općina Srebrenica, RS;
 • 331. Historijska građevina – Eminagića konak u Tešnju, FBiH;
 • 332. Historijska građevina – Filijalni hram Sv. apostola Petra i Pavla u Grbavcima, Općina Gradiška, RS;
 • 333. Historijska građevina – Gospođicina kuća u Ulici Hamdije Kreševljakovića broj 1 u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 334. Historijska građevina – Gradska galerija u Novom Gradu, RS;
 • 335. Historijska građevina – Gradska vijećnica u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 336. Historijska građevina – Hajduk kula na Kručevića Brdu, Općina Čitluk, FBiH;
 • 337. Historijska građevina – Hotel Zagreb u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 338. Historijska građevina – Hram Svetog proroka Ilije sa pokretnom imovinom u Puračiću, Općina Lukavac, FBiH;
 • 339. Historijska građevina – Kapetanova kula u Bihaću, FBiH;
 • 340. Historijska građevina – Kapidžića kuća (rodna kuća Nasihe Kapidžić Hadžić) u Banjoj Luci, RS;
 • 341. Historijska građevina – Karađoz-begov hamam u Blagaju kraj Mostara, Mostar, FBiH;
 • 342. Historijska građevina – Karađoz-begov most u Blagaju na Buni, Mostar, FBiH;
 • 343. Historijska građevina – Katedrala (Katedrala crkva Srca Isusova) u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 344. Historijska građevina – Katolička crkva sv. Ane u Neumskom Gradcu, Općina Neum, FBiH;
 • 345. Historijska građevina – Katolička crkva sv. Petra i Pavla u Tešnju, Općina Tešanj, FBiH;
 • 346. Historijska građevina – Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu, Ilidža, FBiH;
 • 347. Historijska građevina – Kino Centar, Grad Tuzla, FBiH;
 • 348. Historijska građevina – Konak – Vijećnica u Gračanici, FBiH;
 • 349. Historijska građevina – Kršlakova-Kapetanovića kuća u Jajcu, FBiH;
 • 350. Historijska građevina – Kuća Damić u Radićevoj ulici broj 10 u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 351. Historijska građevina – Kuća Ibre Alagića u Cazinu, FBiH;
 • 352. Historijska građevina – Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska, Kakanj, FBiH;
 • 353. Historijska građevina – Kuća Kočića u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 354. Historijska građevina – Kuća Mare Popović u Gračanici, FBiH;
 • 355. Historijska građevina – Kuća Mulalić u ulici kralja Aleksandra broj 5 u Doboju, RS;
 • 356. Historijska građevina – Kuća Nurije Pozderca (Kuća porodice Pozderac) u Cazinu, FBiH;
 • 357. Historijska građevina – Kuća poznata kao Trnkina kula u Argudu, Općina Konjic, FBiH;
 • 358. Historijska građevina – Kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića (sada Dervišagića kuća) u mahali Crvena rijeka, Općina Srebrenica, RS;
 • 359. Historijska građevina – Kuća Zehre Bahtijarević u Banjoj Luci, RS;
 • 360. Historijska građevina – Latinska ćuprija u Sarajevu, Općina Stari grad Sarajevo, FBiH;
 • 361. Historijska građevina – Medresa (Derviš Hanume medresa) u Gradiški, RS;
 • 362. Historijska građevina – Mejtef Mektebi Ibtidaije u Stocu, FBiH;
 • 363. Historijska građevina – Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 364. Historijska građevina – mjesto i ostaci Sulejmanpašića kule u Odžaku, Općina Bugojno, FBiH;
 • 365. Historijska građevina – Most na Dumanu u Livnu, FBiH;
 • 366. Historijska građevina – Most u Klepcima, Općina Čapljina, FBiH;
 • 367. Historijska građevina – Muzička akademija (Zavod Svetog Augustina) u Sarajevu, FBiH;
 • 368. Historijska građevina – Muzička škola u Travniku, FBiH;
 • 369. Historijska građevina – Napretkova palača (Zgrada Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" Napretkov Zakladni dom), u Titovoj 56. u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 370. Historijska građevina – Narodno pozorište u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 371. Historijska građevina – ostaci Starog kamenog mosta (vakuf Haseći Ali-age Kolakovića) u Konjicu, FBiH;
 • 372. Historijska građevina – Palata Ješue D. Saloma na Obali Kulina bana 20 u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 373. Historijska građevina – Palata Musafija u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 374. Historijska građevina – Pirijina (Smailagića) kula u Livnu, FBiH;
 • 375. Historijska građevina – Porodična kuća Đumišića u Banjoj Luci, RS;
 • 376. Historijska građevina – Pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Borcima, Konjic, FBiH;
 • 377. Historijska građevina – Pravoslavna Mitropolija u Sarajevu zajedno sa pokretnim nasljeđem, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 378. Historijska građevina – Prva pošta u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 379. Historijska građevina – Redžep-pašina kula u Žepi, Općina Rogatica, RS;
 • 380. Historijska građevina – Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, Općina Čapljina, FBiH;
 • 381. Historijska građevina – Rustempašića kula u Odžaku kod Bugojna, FBiH;
 • 382. Historijska građevina – Saborna crkva (crkva Presvete Bogorodice) sa pokretnim naslijeđem u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 383. Historijska građevina – Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem u Tuzli, FBiH;
 • 384. Historijska građevina – Sahat-kula u Gračanici, FBiH;
 • 385. Historijska građevina – Sahat-kula u Mostaru, FBiH;
 • 386. Historijska građevina – Salomova palata u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 387. Historijska građevina – Sinagoga u Mostaru, FBiH;
 • 388. Historijska građevina – Sinan-begova ili Okića džamija u Jajcu, FBiH;
 • 389. Historijska građevina – Sportski centar FIS (nekadašnji Sokolski dom društva “Matica”) u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 390. Historijska građevina – Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu zajedno sa pokretnom imovinom, FBiH;
 • 391. Historijska građevina – Stambeni objekat u ulici Višnjik 16 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 392. Historijska građevina – Stambeno-poslovna zgrada (Nekadašnja upravna zgrada Trgovačko-transportnog akcionarskog društva) u Ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 5 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 393. Historijska građevina – Stambeno-poslovna zgrada u Ulici Maršala Tita broj 27 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 394. Historijska građevina – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 395. Historijska građevina – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Hovadža Kemaludina (Mekteb) u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 396. Historijska građevina – Stara džamija u Gornjoj Mahali, Seonica, Općina Konjic, FBiH;
 • 397. Historijska građevina – Stara džamija u Lubardi, Općina Bužim, FBiH;
 • 398. Historijska građevina – Stara džamija u selu Šenkovići, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 399. Historijska građevina – Stara željeznička stanica na Ilidži u Sarajevu, Općina Ilidža, FBiH;
 • 400. Historijska građevina – Stara željeznička stanica u Banjoj Luci (Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske), Grad Banja Luka, RS;
 • 401. Historijska građevina – Stara željeznička stanica, Općina Lukavac, FBiH;
 • 402. Historijska građevina – Stari grad Rmanj u Martin-Brodu, ostaci kule i zidova, Općina Bihać, FBiH;
 • 403. Historijska građevina – Stari jevrejski hram (Il Kal Grandi – Veliki hram, ili Il Kal Vježu – Stari hram ili Stara sinagoga) u Sarajevu, FBiH;
 • 404. Historijska građevina – Šurkovića (Odžakovića) kula u Odžacima, Općina Konjic, FBiH;
 • 405. Historijska građevina – Turbe – Mauzolej u Bihaću, FBiH;
 • 406. Historijska građevina – Uzeirbegovićev konak u Maglaju, FBiH;
 • 407. Historijska građevina – Vatrogasna kasarna u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 408. Historijska građevina – Vijećnica u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 409. Historijska građevina – Vijećnica u Novom Gradu, RS;
 • 410. Historijska građevina – Vila “Stefanija“ u ulici Mjedenica broj 5 u Sarajevu, FBiH;
 • 411. Historijska građevina – Vila Emericha Pascola u Banjoj Luci, RS;
 • 412. Historijska građevina – Vila Solvay, Općina Lukavac, FBiH;
 • 413. Historijska građevina – Zgrada Ante Štambuka u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 414. Historijska građevina – Zgrada Društva Crvenog krsta u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 415. Historijska građevina – Zgrada Jozefa Zadika Danona u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 416. Historijska građevina – Zgrada kina Apolo u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 417. Historijska građevina – Zgrada Marijinog dvora i unutrašnje dvorište, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 418. Historijska građevina – Zgrada muzeja revolucije (zgrada Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine) u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo, FBiH;
 • 419. Historijska građevina – Zgrada Narodne (Centralne) banke u Sarajevu, Općina Centar sa pokretnom imovinom, FBiH;
 • 420. Historijska građevina – Zgrada nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara Milosrdnica u Travniku, Općina Travnik, FBiH;
 • 421. Historijska građevina – Zgrada Oficirskog doma u Travniku, FBiH;
 • 422. Historijska građevina – Zgrada općine (Beledija ili Mala Vijećnica) u Odžaku, FBiH;
 • 423. Historijska građevina – Zgrada Penzionog fonda (zgrada na uglu ulica Maršala Tita i Hamze Hume) u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 424. Historijska građevina – Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Zgrada zemaljske vlade I) sa pokretnim nasljeđem u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 425. Historijska građevina – Zgrada Radničkog doma (Kinoteka) u Alipašinoj ulici br. 19 u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 426. Historijska građevina – Zgrada Slavije u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 427. Historijska građevina – Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva “Prosvjeta“ u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 428. Historijska građevina – Zgrada stare željezničke stanice, Općina Sanski Most, FBiH;
 • 429. Historijska građevina – Zgrada zemaljske vlade II (Zgrada željeznica), Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 430. Historijska građevina – Zgrada Zemaljskog vakufa (Rijaseta IZ u BiH i Vakufske direkcije) i Hadin Ali-pašinog vakufa u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 431. Historijska građevina – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 432. Historijska građevina – Ženska gimnazija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 433. Historijska građevina – Župna crkva Bezgrešnog začeća u Vidošima, Općina Livno, FBiH;
 • 434. Historijska građevina Palata banskog dvora u Banjoj Luci, RS;
 • 435. Historijska građevina poznata kao Zildžića kuća u Sarajevu, Općina Ilidža, FBiH;

Historijski spomenici uredi

 • 436. Historijski (antički sakralni) spomenik – Mitrej u Jajcu, FBiH;
 • 437. Historijski spomenik – Arslanagića most u Trebinju, RS;
 • 438. Historijski spomenik – Careva ćuprija u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 439. Historijski spomenik – Crkva sv. Klimenta u Mostaćima, Općina Trebinje, RS;
 • 440. Historijski spomenik – Crkva sv. Vasilija Velikog u Konjicu sa pokretnim naslijeđem (pet ikona), Općina Konjic, FBiH;
 • 441. Historijski spomenik – Crkva svete Trojice u Tavnoj (Crkva manastira Tavna), Općina Bijeljina, RS;
 • 442. Historijski spomenik – Crkva svetog Ilije Proroka u Maglaju, FBiH;
 • 443. Historijski spomenik – Crkva svetog Velikomučenika Georgija u Velikoj Kladuši, FBiH;
 • 444. Historijski spomenik – Grob sa stećkom u selu Bistro, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 445. Historijski spomenik – Han Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;
 • 446. Historijski spomenik – Hastahana (prva javna bolnica) u Tuzli, Općina Tuzla, FBiH;
 • 447. Historijski spomenik – Hram Svetog proroka Ilije u Gradačcu, FBiH;
 • 448. Historijski spomenik – Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom u Gračanici, FBiH;
 • 449. Historijski spomenik – Katakombe u Jajcu, FBiH;
 • 450. Historijski spomenik – Kozića kuća u Jaseniku, Općina Konjic, FBiH;
 • 451. Historijski spomenik – Kozja ćuprija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 452. Historijski spomenik – Kuća porodice Gašić u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 453. Historijski spomenik – Magribija džamija u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 454. Historijski spomenik – Mlinica u Budošima, grad Trebinje, RS;
 • 455. Historijski spomenik – Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, RS;
 • 456. Historijski spomenik – Most na rijeci Žepi, Općina Rogatica, RS;
 • 457. Historijski spomenik – Most na Viševskom potoku u Dolovima, Općina Rudo, RS;
 • 458. Historijski spomenik – Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice na Palama, RS;
 • 459. Historijski spomenik – Sahat-kula Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;
 • 460. Historijski spomenik – Sahat-kula na Musali u Travniku, FBiH;
 • 461. Historijski spomenik – Sahat-kula u Donjem Vakufu, FBiH;
 • 462. Historijski spomenik – Sahat-kula, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 463. Historijski spomenik – Sokolski dom u Banjoj Luci, RS;
 • 464. Historijski spomenik – Stara ili Hafizadića česma u Jajcu, FBiH;
 • 465. Historijski spomenik – Stećci u Banovići Selu kod Banovića, FBiH;
 • 466. Historijski spomenik – Šeranića kuća u Banjoj Luci, RS;
 • 467. Historijski spomenik – Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu, FBiH;
 • 468. Historijski spomenik – Zgrada Krajinaputeva u Bihaću, FBiH;
 • 469. Historijski spomenik – Zgrada Muftijinog konaka u Tešnju, FBiH;
 • 470. Historijski spomenik – Zgrada nekadašnje Sinagoge u Zenici, FBiH;
 • 471. Historijski spomenik – Zgrada u ul. Varoš 11 u Jajcu, FBiH;
 • 472. Historijski spomenik – Zgrada želјezničke stanice u Jezeru, Općina Jezero, RS;
 • 473. Historijski spomenik – Zgrada željezničke sekcije u Prijedoru, RS;
 • 474. Historijski spomenik – Željezni most princa Karla, Općina Foča, RS;
 • 475. Historijski spomenik zvani Kraljev grob u Zastinju kod Jajca, FBiH;
 • 476. Historijski spomenik – Aškenaski hram u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 477. Historijski spomenik – Crkva posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice u Varešu sa pokretnom imovinom, FBiH;
 • 478. Historijski spomenik – Gradska tržnica (Markale ili Markthalle), Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 479. Historijski spomenik – Kuća porodice Gradaščević sa pokretnim naslijeđem u Gradačcu, Općina Gradačac, FBiH;
 • 480. Historijski spomenik – most poznat kao Rimski most na rijeci Orlji kod sela Klinčići, Općina Olovo, FBiH;
 • 481. Historijski spomenik – most poznat kao Rimski most u selu Vranci, Općina Kreševo, FBiH;
 • 482. Historijski spomenik – Most u Kožetini, Općina Foča, FBiH;
 • 483. Historijski spomenik – Most u Starom Majdanu (poznat kao Rimski most), Općina Sanski Most, FBiH;
 • 484. Historijski spomenik – Musafirhana (Salihagića kuća) u Fojnici, FBiH;
 • 485. Historijski spomenik – Narodno pozorište Republike Srpske, Grad Banja Luka, RS;
 • 486. Historijski spomenik – Oficirska kasina (Dom Armije, Dom vojske Federacije) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 487. Historijski spomenik – Parna lokomotiva, dio postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, FBiH;
 • 488. Historijski spomenik – Partizanski – Titov voz na Oštrelju, Općina Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 489. Historijski spomenik – Sahat-kula u Gornjem Vakufu-Uskoplju, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, FBiH;
 • 490. Historijski spomenik – Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac u Tuzli, Grad Tuzla, FBiH;
 • 491. Historijski spomenik – Šeher ćehajina ćuprija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 492. Historijski spomenik – Zgrada poznata kao “Turski sud“ (Kula hadži Muhamed-bega) u Ribnici, Općina Kakanj, FBiH;
 • 493. Historijski spomenik – Zgrada željezničke stanice Šipad (Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeiss) u Jajcu, FBiH;
 • 494. Historijski spomenik “Mramorje” – grupa od 39 stećaka u Donjim Čevljanovićima, Općina Ilijaš, FBiH;

Historijska područja uredi

 • 495. Historijsko gradsko područje – Blagaj, Mostar, FBiH;
 • 496. Historijsko gradsko područje – Sarajevska čaršija, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 497. Historijsko gradsko područje Jajca, FBiH;
 • 498. Historijsko gradsko područje Kreševo u Kreševu, FBiH;
 • 499. Historijsko gradsko područje Mostar, FBiH;
 • 500. Historijsko gradsko područje Počitelj, Općina Čapljina, FBiH;
 • 501. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima, Trnovo, FBiH;
 • 502. Historijsko područje – Bedemi i tabije starog grada Jajca, FBiH;
 • 503. Historijsko područje – Crkva brvnara posvećena svetom Nikoli u Krupi na Vrbasu, Grad Banja Luka, RS;
 • 504. Historijsko područje – Crkva sv. Ilije sa prahistorijskom grobnom gomilom (tumulusom) i nekropolom sa stećcima u Mesarima, Trebinje, RS;
 • 505. Historijsko područje – Crkva sv. Neđeljke (sv. Nedelje), nekropola sa stećcima i ostaci prahistorijskog naselja Taleža kod Trebinja, RS;
 • 506. Historijsko područje – Crkva sv. Varvare sa grobljem i nekropola sa stećcima u selu Strujići, Općina Trebinje, RS;
 • 507. Historijsko područje – Čaršija u Foči, RS;
 • 508. Historijsko područje – Donji grad u Srebrenici, RS;
 • 509. Historijsko područje – Dva stećka na lokalitetu “Gromile“ u zaseoku Račica, Općina Konjic, FBiH;
 • 510. Historijsko područje – Glavica u Bilješevu, Općina Kakanj, FBiH;
 • 511. Historijsko područje – Gradac, Općina Hadžići, FBiH;
 • 512. Historijsko područje – Groblje Mainovac i područje Bedra kao pretpostavljeno arheološko nalazište, Općina Čitluk, FBiH;
 • 513. Historijsko područje – Harem džamije Crvena rijeka u Srebrenici, RS;
 • 514. Historijsko područje – Harem džamije Trnovi, Polje, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 515. Historijsko područje – Harem džamije u Gornjim Potočarima, Općina Srebrenica, RS;
 • 516. Historijsko područje – Harem Grabske (Hadži Begzade) džamije sa česmama na Grabu u Banjoj Luci, RS;
 • 517. Historijsko područje – Harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji u Banjoj Luci, RS;
 • 518. Historijsko područje – Harem Hadži Omerove (Dolačke) džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 519. Historijsko područje – Harem Jama (Sofi Mehmed-pašine) džamije u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, RS;
 • 520. Historijsko područje – Harem Kobaške ili Hudar-efendije džamije u Kobašu, Općina Srbac, RS;
 • 521. Historijsko područje – Harem Pećinske (Seferbegove) džamije u Banjoj Luci, RS;
 • 522. Historijsko područje – Harem Stare džamije na Svatovskoj glavici u Lastvi, Trebinje, RS;
 • 523. Historijsko područje – Harem Stupničke (Hadži Salihija) džamije sa mezarjem u Banjoj Luci, RS;
 • 524. Historijsko područje – Harem u Grahovu, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 525. Historijsko područje – Harem u Šabićima, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 526. Historijsko područje – Hutovski grad (Hadžibegov grad), Općina Neum, FBiH;
 • 527. Historijsko područje – Jevrejsko groblje u Bihaću, FBiH;
 • 528. Historijsko područje – Kovačnice (majdani) u selu Očevlje, Općina Vareš, FBiH;
 • 529. Historijsko područje – memorijalni kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici, FBiH;
 • 530. Historijsko područje – memorijalni kompleks Crna kuća – spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici, Općina Vitez, FBiH;
 • 531. Historijsko područje – Mjesto i ostaci Arnaudija džamije, Općina Rogatica, RS;
 • 532. Historijsko područje – Modro Polje, Općina Foča-Ustikolina, FBiH;
 • 533. Historijsko područje – Nekropola kod sela Orašac, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 534. Historijsko područje – Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Krupac, Općina Konjic, FBiH;
 • 535. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima “Mramor“ u Musićima Općina Olovo, FBiH;
 • 536. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima, Općina Olovo, FBiH;
 • 537. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Bijača, Općina Ljubuški, FBiH;
 • 538. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Bistro, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 539. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), selo Burati, Općina Rogatica, RS;
 • 540. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Čengića Bare, Općina Kalinovik, RS;
 • 541. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova, FBiH;
 • 542. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Donje Bare, Općina Posušje, FBiH;
 • 543. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju, Općina Jablanica, FBiH;
 • 544. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Grčka glavica i ostaci crkve u selu Biskup, Općina Konjic, FBiH;
 • 545. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Gvozno kod Kalinovika, Općina Kalinovik, RS;
 • 546. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i četiri kasnoantička spomenika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, Općina Foča, RS;
 • 547. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i grobovima u Gračanima, Općina Konjic, FBiH;
 • 548. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima (Stari harem) na Gorici, Općina Stolac, FBiH;
 • 549. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, Općina Foča, RS;
 • 550. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima, Općina Foča, RS;
 • 551. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Muzga, Argud, Općina Konjic, FBiH;
 • 552. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 553. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima u Krupcu, Općina Kasindo, Istočno Sarajevo, RS;
 • 554. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu “Crkvina“ u Razićima, Općina Konjic, FBiH;
 • 555. Historijsko područje – nekropola sa stećcima i pravoslavna crkva Sv kneza Lazara (grobna crkva kneza Vlađa Bijelića) u Vlahovićima, Općina Ljubinje, RS;
 • 556. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Jesenice – Argud, Općina Konjic, FBiH;
 • 557. Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kalufi, Općina Nevesinje, RS;
 • 558. Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kaursko groblje, stari nišani i ostaci zidova, Prečani, Općina Trnovo, FBiH;
 • 559. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Kunja – Argud, Općina Konjic, FBiH;
 • 560. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima lokalitet Crkvina (Pod) i ostaci temelja srednjovjekovne građevine, Donja Drežnica (Jasenjani), Grad Mostar, FBiH;
 • 561. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Maculje, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 562. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Mramorje u Buđi, Općina Pale, RS;
 • 563. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Mramorje u Grborezima, Općina Livno, FBiH;
 • 564. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Mramorje, Gornji Studenci, Općina Ljubuški, FBiH;
 • 565. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na groblju pod Dubom u Uboskom (Ubosko I), Općina Ljubinje, RS;
 • 566. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetima Kaursko groblje (Ciklice) i Brdo u Vrbljanima, Konjic, FBiH;
 • 567. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu “Dub“, selo Bulatovići, Općina Konjic, FBiH;
 • 568. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu “Greblje“, selo Tuhobići, Općina Konjic, FBiH;
 • 569. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrđavcima, Općina Foča, RS;
 • 570. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama, Kreševo, FBiH;
 • 571. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, Općina Breza, FBiH;
 • 572. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, Općina Sokolac, RS;
 • 573. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crnač u Donjem Kotorcu, Općina Istočna Ilidža, RS;
 • 574. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši, Općina Istočni Stari Grad, RS;
 • 575. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Hrasno, Slivno, Općina Breza, FBiH;
 • 576. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, Općina Živinice, FBiH;
 • 577. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta (Borija) u Ledićima, Općina Trnovo, FBiH;
 • 578. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje u Borcima, Konjic, FBiH;
 • 579. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblјe, Koritnik, Općina Breza, FBiH;
 • 580. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Klupe i nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvenjak u Komarima, Općina Kreševo, FBiH;
 • 581. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kose u Crnićima, Općina Kreševo, FBiH;
 • 582. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Križevac u Doljanima, Konjic, FBiH;
 • 583. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Lokve (Brijeg, Bunarevi) u zaseoku Zabrđe u Gornjoj Bitunji, Općina Berkovići, RS;
 • 584. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mašeti u području zaseoka Velika, Bradina, Općina Konjic, FBiH;
 • 585. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u selu Moguš, Općina Olovo, FBiH;
 • 586. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Hrid u Međurječju, Općina Čajniče, RS;
 • 587. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje, Općina Srebrenica, RS;
 • 588. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, Općina Olovo, FBiH;
 • 589. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići, Općina Čajniče, RS;
 • 590. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ravnice u Dubočanima, Općina Konjic, FBiH;
 • 591. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene u Vihnićima, Općina Čajniče, RS;
 • 592. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u Milatkovićima, Općina Čajniče, RS;
 • 593. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Zlatarić u Ledićima, Općina Trnovo, FBiH;
 • 594. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Opara, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 595. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko Jezero, Općina Konjic, FBiH;
 • 596. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Ponor, Općina Jablanica, FBiH;
 • 597. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji, Općina Berkovići, RS;
 • 598. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Rajkov kamen u Mijatovcima, Općina Nevesinje, RS;
 • 599. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Risovac, Općina Jablanica, FBiH;
 • 600. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Salikovac, Općina Olovo, FBiH;
 • 601. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Srednje, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 602. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Stupni Do, Općina Vareš, FBiH;
 • 603. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Šarampovlje (Vitina) u Kruševu, Grad Mostar, FBiH;
 • 604. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Trnovo 1, Trnovo, Općina Šekovići, RS;
 • 605. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Bečanima, Općina Šekovići, RS;
 • 606. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 607. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, Općina Konjic, FBiH;
 • 608. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Hrančićima, Općina Goražde, FBiH;
 • 609. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Kopošiću, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 610. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Lađanici, Općina Konjic, FBiH;
 • 611. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u naselju Kutuzero, Općina Srebrenica, RS;
 • 612. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Olovcima, Općina Kladanj, FBiH;
 • 613. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u selu Kosače kod Goražda, FBiH;
 • 614. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške, Općina Tuzla, FBiH;
 • 615. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Vincu, Općina Jajce, FBiH;
 • 616. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u zaseoku Moconje (u Gornjem Šljivnu) i Pravoslavno groblje na Stražbenici, selo Šljivno na Dobrinji, grad Banja Luka, RS;
 • 617. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Ubosko II, Općina Ljubinje, RS;
 • 618. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, antropomorfnim nadgrobnicima koji podsjećaju na križ i tumulusom Sebešić, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 619. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, Česmina glava u Odžacima Općina Konjic, FBiH;
 • 620. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, Gradić u Odžacima, Općina Konjic, FBiH;
 • 621. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, krstačama i nišanom na lokalitetu Kaurlaš u Zagrlju, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 622. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, nišanima i krstačama u Gornjoj Bradini, Općina Konjic, FBiH;
 • 623. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, selo Ribari, Općina Konjic, FBiH;
 • 624. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, selo Zukići Općina Konjic, FBiH;
 • 625. Historijsko područje – Nekropola stećaka I i II Boljuni, Općina Stolac, FBiH;
 • 626. Historijsko područje – Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, FBiH;
 • 627. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i nišanima na Ozrenu, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 628. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i nišanima u Gurdićima, Općina Olovo, FBiH;
 • 629. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i starim nišanima u naselju Budoželje, Općina Vareš, FBiH;
 • 630. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima lokalitet Ograda (Vlah), Općina Konjic, FBiH;
 • 631. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetima Lipa I, II i III u Lipi, Općina Tomislavgrad, FBiH;
 • 632. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetima Pokojnica (Mramorje) i Podgroblje (Luka) u selu Nevačka, Općina Han Pijesak, RS;
 • 633. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, Općina Kalesija, FBiH;
 • 634. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima u Hočevlјu, Općina Breza, FBiH;
 • 635. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima u selu Čičevo, Općina Konjic, FBiH;
 • 636. Historijsko područje – Obri, Općina Konjic, FBiH;
 • 637. Historijsko područje – ostaci predromaničke crkve i srednjovjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci, Općina Ilidža, FBiH;
 • 638. Historijsko područje – Ostrovica – Ostrovački grad, Općina Bihać, FBiH;
 • 639. Historijsko područje – prahistorijska gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska vrata (Donja i Gornja nekropola), Općina Kupres, FBiH;
 • 640. Historijsko područje – prahistorijska gradina, srednjovjekovni i osmanski grad Sokolac u selu Sokolcu, Općina Bihać, FBiH;
 • 641. Historijsko područje – prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima, Veliki i Mali Han u Lištanima, Općina Livno, FBiH;
 • 642. Historijsko područje – prahistorijski tumuli i nekropola sa stećcima Baba u Gornjoj Bitunji, Berkovići, RS;
 • 643. Historijsko područje – prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Dabića (Velika) poljana, Općina Konjic, FBiH;
 • 644. Historijsko područje – prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice-Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, Općina Bileća, RS;
 • 645. Historijsko područje – prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, Općina Višegrad, RS;
 • 646. Historijsko područje – prahistorijski tumulusi i nekropole sa stećcima u Luburića polju, Općina Sokolac, RS;
 • 647. Historijsko područje – Pravoslavna crkva Kostadinovica (Crkva posvećena sv. Konstantinu i Jeleni) sa nekropolom sa stećcima u Gomiljanima, Općina Trebinje, RS;
 • 648. Historijsko područje – Pravoslavna crkva Vračevica (Crkva sv. Vrača) sa prahistorijskom gomilom (tumulusom) u Gomiljanima, Trebinje, RS;
 • 649. Historijsko područje – Sedam grobnica i stari nišani na lokalitetu Dobro selo u naselju Sudići, Općina Čajniče, RS;
 • 650. Historijsko područje – Srednjovjekovna nekropola između sela Zabrđe i Toplice, Općina Kiseljak, FBiH;
 • 651. Historijsko područje – Srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, Općina Vareš, FBiH;
 • 652. Historijsko područje – Stari grad Blagaj u Blagaju kraj Mostara, Mostar, FBiH;
 • 653. Historijsko područje – Stari grad Gradačac sa Gradaščevića kulom u Gradačcu, FBiH;
 • 654. Historijsko područje – Stari grad Kamengrad, Općina Sanski Most, FBiH;
 • 655. Historijsko područje – Stari grad Kamičak, Ključ, FBiH;
 • 656. Historijsko područje – Stari grad Ključ i Ključka džamija (Džamija Ajnebeg deda, Džamija ključkih kapetana ili Starica) sa haremom u Ključu kod Gacka, RS;
 • 657. Historijsko područje – Stari grad Komotin, Općina Jajce, FBiH;
 • 658. Historijsko područje – Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, Općina Berkovići, RS;
 • 659. Historijsko područje – Stari grad Kreševo, FBiH;
 • 660. Historijsko područje – Stari grad Prusac, Općina Donji Vakuf, FBiH;
 • 661. Historijsko područje – Stari grad Srebrenik u Srebreniku, FBiH;
 • 662. Historijsko područje – Stari grad Stolac, FBiH;
 • 663. Historijsko područje – Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 664. Historijsko područje – Stari grad u Livnu (Bistrički grad), FBiH;
 • 665. Historijsko područje – Stari grad Vesela straža, Općina Bugojno, FBiH;
 • 666. Historijsko područje – Stari grad Vinac, Općina Jajce, FBiH;
 • 667. Historijsko područje – Stari grad Visoki, Općina Visoko, FBiH;
 • 668. Historijsko područje – Stari križevi u Drežnici kod Mostara, FBiH;
 • 669. Historijsko područje – Staro vojničko groblje na području Hrtar u Milatkovićima, Čajniče, RS;
 • 670. Historijsko područje – Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 671. Historijsko područje – Tvrđava Kastel u Banjoj Luci, RS;
 • 672. Historijsko područje – Tvrđava u Bosanskoj Krupi, FBiH;
 • 673. Historijsko područje – Zebina šuma, Općina Foča-Ustikolina, FBiH;
 • 674. Historijsko područje – Zmajevac, Općina Čelinac, RS;
 • 675. Historijsko područje “Mramorovi“ – nekropola sa stećcima Dubac u Batovu, Čajniče, RS;
 • 676. Historijsko područje Zaplanik, Općina Ravno, FBiH;
 • 677. Industrijska graditeljska cjelina električne centrale na Hridu (Dudinom Hridu) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 678. Industrijska graditeljska cjelina hidroelektrane (Mala HE “Bihać“, ili HE Jarak ili HE Kanal Una) na Jarku u Bihaću FBiH;
 • 679. Industrijsko naslijeđe – Proizvodnja soli u Tuzli, Grad Tuzla, FBiH;

Kulturni krajolici uredi

 • 680. Kulturni krajolik – Plivska jezera sa kompleksom mlinica na Plivi kod Jajca, FBiH;
 • 681. Kulturni krajolik – Selo Lukomir (Gornji Lukomir) Općina Konjic, FBiH;
 • 682. Kulturni krajolik sa natpisom Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici kod Mostara, FBiH;
 • 683. Kulturni pejzaž – Blatačko jezero sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice, prahistorijskim grobnim gomilama, nekropolama sa stećcima i nišanima, naselje Blace, Općina Konjic FBiH;
 • 684. Kulturni pejzaž – Dabarska pećina, Općina Sanski Most, FBiH;
 • 685. Kulturni pejzaž – Dolovi-Poljice, Općina Konjic, FBiH;
 • 686. Kulturni pejzaž – Hrustovačka pećina, Općina Sanski Most, FBiH;
 • 687. Kulturni pejzaž – Memorijalni kompleks Muzej “25. maj“ u Drvaru, FBiH;
 • 688. Kulturni pejzaž – Nekropola žrtvama fašizma, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 689. Kulturni pejzaž – Spomen-park žrtava fašističkog terora Garavice, Općina Bihać, FBiH;
 • 690. Kulturni pejzaž i područje – Franjevački samostan i crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Šćitu, Prozor, FBiH;
 • 691. Kulturni pejzaž na Plavoj vodi u Travniku, Općina Travnik, FBiH;

Kulturna mjesta uredi

 • 692. Mjesto Gradske (Sultan Ahmedove) džamije sa haremom i nišanima u Prijedoru, Općina Prijedor, RS;
 • 693. Mjesto historijske građevine – Musafirhana u Jajcu, FBiH;
 • 694. Mjesto Husein-begove džamije sa haremom u Brodu, RS;
 • 695. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Aladža (Hasan Nazirova) džamija u Foči, RS;
 • 696. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Arnaudija džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 697. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Atik (Stara džamija ili Sultan Sulejmanova) džamije sa haremom i turbetom u Bijeljini, RS;
 • 698. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, Brčko Distrikt;
 • 699. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Careva džamija (džamija Sultan Bajazid Velije) u Nevesinju, RS;
 • 700. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) u Foči, RS;
 • 701. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Čaršijska džamija u Prijedoru, RS;
 • 702. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 703. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – džamija hadži Hane hanume Ljubović (Ljubovića džamija) u Odžaku kod Nevesinja, RS;
 • 704. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džamija na Hiseti (Mehdibegova džamija) u Banjoj Luci, RS;
 • 705. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džamija u Međurječju sa haremom (Maldovan-pašina džamija), kod Čajniča, Općina Čajniče, RS;
 • 706. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džamija u Podhumu (Derviš-paše Bajezidagića džamija) u Mostaru, FBiH;
 • 707. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džumanuša (Sinan Čauševa ili Džemanuša) džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 708. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Gradske džamije u Derventi, RS;
 • 709. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hadži Zulfikareva ili Tulekova džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 710. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hadži Osmanija ili Talina džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 711. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hamidija džamija (Džamija u Rijeci, Riječka džamija, Rička džamija) u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 712. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Kizlaragina džamija u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 713. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Kolakovića kuća u Blagaju, Mostar, FBiH;
 • 714. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Mir-Muhamedova džamija (Mehmed i Mustajbegova džamija) u Čajniču, RS;
 • 715. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Potočka (Hadži Perviz) džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 716. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Resulbegovića kuća u Trebinju, RS;
 • 717. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Savska (Atik) džamija u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 718. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Sejmenska džamija u Zenici, FBiH;
 • 719. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Sinan-begova džamija (džamija Sinan-bega Boljanića) u Čajniču, RS;
 • 720. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Srpski pravoslavni manastir Rmanj sa ostacima originalnih fresaka u Martin-Brodu, Općina Bihać, FBiH;
 • 721. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Trzanska (Alibegova, džamija na Trznju) džamija sa haremom u Žepču, FBiH;
 • 722. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Dolnjačke džamije u Derventi, RS;
 • 723. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Dugalića džamije (džamija hadži Velijjudina Bakrača ili Velagina džamija) sa historijskom građevinom sahat-kule u Nevesinju, RS;
 • 724. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline džamije u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca) kod Gacka, RS;
 • 725. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline manastira Žitomislići, Mostar, FBiH;
 • 726. Mjesto i ostaci historijske građevine – Hamam na Ćupriji u Stocu, FBiH;
 • 727. Mjesto i ostaci historijske građevine – Burića kuća u Jajcu, FBiH;
 • 728. Mjesto i ostaci historijske građevine – Crkva presvete Bogorodice u Jajcu, FBiH;
 • 729. Mjesto i ostaci historijske građevine – Filijalna crkva Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi, FBiH;
 • 730. Mjesto i ostaci historijske građevine – Firuz-begov hamam, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 731. Mjesto i ostaci historijske građevine – Kameni most na Kosoru, Grad Mostar, FBiH;
 • 732. Mjesto i ostaci historijske građevine – Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Nevesinju, RS;
 • 733. Mjesto i ostaci historijske građevine – Kršlakova stara kuća u Jajcu, FBiH;
 • 734. Mjesto i ostaci historijske građevine – Most na rijeci Zeleni jadar u Slapovićima, Općina Srebrenica, RS;
 • 735. Mjesto i ostaci historijske građevine – Saborna crkva – Crkva svete trojice u Mostaru, FBiH;
 • 736. Mjesto i ostaci historijske građevine – Selimija (Sultan Selima II) džamija u Knežini kod Sokoca, RS;
 • 737. Mjesto i ostaci historijske građevine – Šantića vila u Borcima kod Konjica, FBiH;
 • 738. Mjesto i ostaci historijske građevine Konaka u Bihaću, FBiH;
 • 739. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Avdića džamija u Plani, Općina Bileća, RS;
 • 740. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Džamija u Pridvorici kod Gacka, RS;
 • 741. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Ljubunčića (Teskeredžića) kula u Voljicama, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, FBiH;
 • 742. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Stara drvena džamija u Miljevićima, Općina Olovo, FBiH;
 • 743. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija) u Foči, RS;
 • 744. Mural Zuke Džumhura, Općina Konjic, FBiH;
 • 745. Muzej I zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, zajedno sa stalnom muzejskom postavkom i enterijerskom opremom, Mrkonjić-Grad, RS;
 • 746. Objekti skloništa u krugu nekadašnje industrijske zone – Glavne željezničke radionice Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, FBiH;
 • 747. Ostaci graditeljske cjeline – džamija sa haremom u Đakovićima, Općina Čajniče, RS
 • 748. Park narodnih heroja sa kosturnicom, Općina Bileća, RS;
 • 749. Pirodno graditeljska cjelina – Kula Radetina sa prirodnim naslijeđem, Općina Cazin, FBiH;
 • 750. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Crkva Preobraženja Hristovog sa zgradom škole i grobljem, u Klepcima, Općina Čapljina, FBiH;
 • 751. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Čaršijska (Esme Sultanije) džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom u Jajcu, FBiH;
 • 752. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ćuprijska (Hadži Alije Hadžisalihovića) džamija u Stocu, FBiH;
 • 753. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom u Mostaru, FBiH;
 • 754. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom, Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom, Banja Luka, RS;
 • 755. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Halil-pašino turbe i mezarje u Banja Luci, RS;
 • 756. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Musa-pašina džamija u Novoj Kasabi / Dušanovu, Općina Milići, RS;
 • 757. Područje i ostaci graditeljske cjeline Gazanferija džamija sa graditeljskom cjelinom turbeta i harema u Banjoj Luci, RS;
 • 758. Područje i ostaci historijske građevine – Podgradska džamija u Stocu (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i džamija Ali-paše Rizvanbegovića) Općina Stolac, FBiH;
 • 759. Područje i ostaci historijske građevine – Sahat-kula u Banjoj Luci, RS;
 • 760. Područje i ostaci historijskog spomenika – Crkva sv. Georgija (Đurđevica) u Gomiljanima, Općina Trebinje, RS;

Pokretna dobra uredi

 • 761. Pokretno dobro – “Ploča desne bočne strane japodske kamene urne“ iz Golubića, Općina Bihać, FBiH;
 • 762. Pokretno dobro – Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, Banja Luka, RS;
 • 763. Pokretno dobro – Čajničko evanđelje koje se čuva u Muzeju Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog u Čajniču, RS;
 • 764. Pokretno dobro – Filmski materijal Kinoteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu, FBiH;
 • 765. Pokretno dobro – Fondovi i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo, FBiH;
 • 766. Pokretno dobro – Fondovi i zbirke JU Arhiv Tuzlanskog kantona u Tuzli, FBiH;
 • 767. Pokretno dobro – Kameni reljef sa figurom muškarca, Općina Bihać, FBiH;
 • 768. Pokretno dobro – Kameni reljef sa grbom grada Bihaća, Općina Bihać, FBiH;
 • 769. Pokretno dobro – Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 770. Pokretno dobro – Legat Stojana Čelića u Kulturno-obrazovnom centru u Novom Gradu, RS;
 • 771. Pokretno dobro – Musaf Fadil-paše Šerifovića smješten u zgradi Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, FBiH“;
 • 772. Pokretno dobro – Muzej “Mlade Bosne“ (“Muzej Sarajevo 1878–1918“), Općina Stari Grad, FBiH;
 • 773. Pokretno dobro – Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici, FBiH;
 • 774. Pokretno dobro – Muzejska zbirka, vlasništvo franjevačkog samostana u Plehanu, Općina Derventa, RS;
 • 775. Pokretno dobro – Ploča velikog sudije Gradeše, vlasništvo Muzeja grada Zenice, FBiH;
 • 776. Pokretno dobro – Sarajevska hagada, vlasništvo Bosne i Hercegovine, koja se čuva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, FBiH;
 • 777. Pokretno dobro – Ulomak kamene japodske urne sa predstavom japodskih konjanika iz Založja, Općina Bihać, FBiH;
 • 778. Pokretno dobro – Umjetnička zbirka Damirke i Envera Mulabdića u Bihaću, FBiH;
 • 779. Pokretno dobro – Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić u Banjoj Luci, RS;
 • 780. Pokretno dobro – Zavičajna zbirka Boška Karanovića, smještena u Centru za kulturu, obrazovanje i informisanje u Bosanskoj Krupi, FBiH;
 • 781. Pokretno dobro – Zbirka drvorezbarskih proizvoda poznata kao muzej “Mulićev-Rekord“ u Konjicu, FBiH;
 • 782. Pokretno dobro – Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Armina Nikšića u Konjicu, FBiH;
 • 783. Pokretno dobro – Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića u Konjicu, FBiH;
 • 784. Pokretno dobro – Zbirka od 32 inkunabule, vlasništvo Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;
 • 785. Pokretno dobro – Zbirka slika Ismeta Mujezinovića u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli, FBiH;
 • 786. Pokretno dobro – Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli, FBiH;
 • 787. Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću, FBiH;
 • 788. Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih djela i ličnih predmeta Jovana Bijelića, Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 789. Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih djela Jovana Bijelića u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću, FBiH;

Prirodne cjeline uredi

 • 790. Prirodno i historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima Grčko groblje / Svatovsko groblje (Greblje) u selu Donji Močioci, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 791. Prirodno i historijsko područje – Nekropole sa stećcima, nišanima, obeliskom i ostacima ckve sv. Roka u Bakićima Donjim, Općina Olovo, FBiH;
 • 792. Prirodno i historijsko područje – Nekropole sa stećcima, starim nišanima i ostaci srednjovjekovne građevine na lokalitetu Dolovi, selo Umoljani, Općina Trnovo, FBiH;
 • 793. Prirodno i historijsko područje u selu Gorani, Općina Konjic, FBiH;
 • 794. Prirodno-graditeljska cjelina – Crkva Šklopotnica (Crkva sv. Nikole) u Rijeci, Čelebići kod Foče, RS;
 • 795. Prirodno-graditeljska cjelina – Drvena džamija u selu Priluk, Općina Živinice, FBiH;
 • 796. Prirodno-graditeljska cjelina – Isa-begova zavija u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 797. Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, Općina Stolac, FBiH;
 • 798. Prirodno-graditeljska cjelina – Manastir Lomnica, Općina Šekovići, RS;
 • 799. Prirodno-graditeljska cjelina – Most u Plandištu (“Rimski” most, most preko rijeke Bosne u Plandištu), Općina Ilidža, FBiH;
 • 800. Prirodno-graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici sa starim hrastom, Općina Tuzla, FBiH;
 • 801. Prirodno-graditeljska cjelina – Tekija u Blagaju na Buni, Mostar, FBiH;
 • 802. Prirodno-graditeljska cjelina crkve svetoga Duha i Franjevačkog samostana u Fojnici, FBiH;
 • 803. Prirodno-graditeljska cjelina stambenog kompleksa porodice Velagić u Blagaju kod Mostara, FBiH;

Spomenički objekti uredi

 • 804. Spomenička cjelina i historijsko područje – prahistorijska gradina, kasnoantička utvrda – refugij, ostaci kasnoantičke crkve posvećene sv. Luciji i nekropole sa stećcima u Podastinju, Općina Kiseljak, FBiH;
 • 805. Spomenik Petru Kočiću u Banjoj Luci, RS;

Stambene i graditeljske cjeline uredi

 • 806. Stambena cjelina – Saburina kuća u Sarajevu, FBiH;
 • 807. Stambena graditeljska cjelina – Ćumurijina kula sa dvorima u Kutima, Općina Bileća, RS;
 • 808. Stambena graditeljska cjelina – Hadžibegova kuća (kuća Ljubović Hasanbega) u Zvorniku, RS;
 • 809. Stambena graditeljska cjelina – Hadžišabanovića kuća u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 810. Stambena graditeljska cjelina – Ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u Vrapčićima kod Mostara, FBiH;
 • 811. Stambena graditeljska cjelina – Kompleks Svrzine kuće, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 812. Stambena graditeljska cjelina – Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović) u Stocu, FBiH;
 • 813. Stambena graditeljska cjelina – Kuće porodice Behmen u sklopu mahale Behmenluk u Stocu, FBiH.
 • 814. Stambena graditeljska cjelina – Rodna kuća Vladislava Skarića (Kuća Jeftana Despića, Objekat Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 815. Stambena graditeljska cjelina – Vakuf Zejne Elezović (stambeni kompleks Zejne Elezović, Vakufski dvor) u Stocu, Općina Stolac, FBiH;
 • 816. Stambena graditeljska cjelina Hadži Junuz-age Mehmedbašića u Stocu, FBiH;
 • 817. Stambena graditeljska cjelina porodice Čokljat sa dućanom u mahali Zagrad u Stocu, FBiH;
 • 818. Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović u Mostaru, FBiH;
 • 819. Graditeljska cjelina – ulica Čekaluša na području između Mejtaša i Džidžikovca u Sarajevu, Općina Centar, Sarajevo, FBiH,
 • 820. Graditeljska cjelina Stare župne crkve i Stare župne kuće Župe sv. Franje Asiškog u Zoviku, Brčko Distrikt.

Reference uredi

 1. „NACIONALNI SPOMENICI BOSNE I HERCEGOVINE”. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Arhivirano iz originala na datum 2017-05-21. Pristupljeno 23. 9. 2016. 
 2. „ZAKON O ZAŠTITI DOBARA KOJA SU ODLUKAMA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA PROGLAŠENA KAO NACIONALNI SPOMENIK BOSNE l HERCEGOVINE”. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Pristupljeno 23. 9. 2016. 

Vanjski linkovi uredi