Otvori glavni meni

Nacionalni spomenici u Srebrenici

Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za opštinu Srebrenica se nalaze sljedeći spomenici:

  • Donji grad, istorijsko područje,
  • Džamija u Slapovićima, istorijska građevina,
  • Harem džamije Crvena rijeka, istorijsko područje,
  • Harem džamije u Gornjim Potočarima, istorijsko područje,
  • Harem i dva (šehidska) nišana u Slapovićima, grobljanska cjelina,
  • Kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića (sada Dervišagića kuća) u mahali Crvena rijeka, istorijska građevina,
  • Most na rijeci Zeleni Jadar u Slapovićima, mjesto i ostaci historijske građevine),
  • Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje istorijsko područje,
  • Arheološko nalazište Skelani, (arheološko područje.

[1]

ReferenceUredi