Nacionalni parkovi Srbije

U Srbiji ima 7 nacionalnih parkova.

UvodUredi

U prirodnoj baštini svake zemlje nacionalni parkovi zauzimaju posebno mesto. To su područja od izuzetnog prirodnog, ali i kulturno-istorijskog značaja. Oni podrazumevaju jedan od najviših oblika zaštite životne sredine. Zaštita prirode u Srbiji ima dugu tradiciju. Prvi pisani trag o tome se nalazi u Dušanovom zakoniku (član 123.) iz 14. veka, gde se definiše mogućnost i zabranjuje prekomerna seča šuma u tadašnjem Srpskom carstvu. Svojim ukupnim vrednostima danas nacionalni parkovi nadilaze granice Srbije i uključeni su u Evropsku federaciju nacionalnih parkova - EUROPARC.

Nacionalni parkovi u SrbijiUredi

Nacionalni park Fruška goraUredi

Ovaj nacionalni park je osnovan 1960. godine. Među njegove najveće vrednosti se ubrajaju listopadne šume kitnjaka, graba i bukve, kao i fragmenti stepske vegetacije. Što se tiče kulturno-istorijske vrednosti, u ovom parku se nalazi 16 manastira koji potiču s kraja XV i početka XVI veka. Zbog značajne uloge ovih manastira u razvoju i očuvanju kulture, pismenosti i duhovnosti srpskog naroda, Frušku goru su često nazivali Srpska Sveta gora.

Nacionalni park ĐerdapUredi

Osnovan je 1974. godine. Najveće prirodne vrednosti su mešovite listopadne prašume koje čine orah, mečka leska, koprivić i bukva, kao i šibljaci jorgovana. Takođe, krečnjačke litice predstavljaju stanište retkim biljkama, a rečni tok Dunava stanište retkim ribama: jesetre i morune. U okviru ovog parka se nalazi i Lepenski vir, arheološko nalazište.

Nacionalni park TaraUredi

Najveće prirodne vrednosti ovog parka osnovanog 1981. su šume pančićeve omorike, prašume bukve, jele i smrče, kao i tresava okruzena pomenutom šumom pančićeve omorike.Ispod severnih padina Tare lezi varosica Bajina Basta.

Nacionalni park KopaonikUredi

Kao i Tara i ovaj nacionalni park je osnovan 1981. godine. Njegovo bogatstvo čine mešovite šume smrče, jele, bukve i javora, gde se posebno izdvajaju stare šume smrče („balkanska tajga“), subalpijske zajednice patuljaste smrče i polegle kleke, kao i krečnjačke litice koje su stanište retkih biljaka poput runolista. Takođe su i tresave stanište retkih vrsta.Najpoznatiji i najviši vrh je Pančićev vrh sa visinom od 2017.metara.Kopaonik je jedno od naposećenijih turstičkih parkova u Srbiji.

Nacionalni park Šar-planinaUredi

Osnovan je 1986.. godine. Najveće vrednosti Šar-planine su očuvane šume molike i munike, ali i mešovite listopadne šume koje predstavljaju stanište balkanskog risa. Tu su i žbunaste zajednice bora krivulja, a visokoplaninski regioni i serpentinski kamenjari su staništa retkih biljaka. Na Šari se nalaze i lednički cirkovi sa glacijalnim jezerima.

Vidi jošUredi

Eksterni linkoviUredi


Nacionalni parkovi Srbije  
Đerdap | Kopaonik | Tara | Šar-planina | Fruška gora