Nacionalna manjina

Nacionalna ili etnička manjina je izraz koji se koristi kako bi opisao društvene grupe temeljene na pripadnosti određenoj naciji i/ili etničkoj zajednici koje tvore manjinu unutar stanovništva određene geografske regije i/ili političkog entiteta, najčešće suverene države.

Nacionalne manjine se ponekad razlikuju od etničkih manjina po tome što prve predstavljaju dio nacije s vlastitom matičnom nacionalnom državom. Primjer za to je bila SFRJ koja je službeno manjine dijelila na narodnosti i etničke grupe.

U mnogim suvremenim državama, pogotovo onima koje se definiraju kao nacionalne države, nacionalne manjine su službeno priznate od vlasti države te uživaju određena manjinska prava, koja se najčešće tiču određene zastupljenosti u tijelima vlasti (rezervirana mjesta u nacionalnom parlamentu) ili autonomije u određenim oblastima društvenog života.

V. također uredi