NIŠRO

radnu organizaciju.

NIŠRO - kratica (iz vremena socijalističke Jugoslavije za novinsko-izdavačku i štamparsku radnu organizaciju. Takvu je kraticu i kvalifikaciju nosila npr. bjelovarska štamparija "Prosvjeta" u vrijeme tzv. udruženog rada. Prije toga koristila se kratica NIŠP (npr. "Prosvjeta" ili "Vjesnik").

Usporedi i NIŠPRO.