NIŠP

Takvu su kraticu i kvalifikaciju nosili

NIŠP - kratica (iz vremena socijalističke Jugoslavije za novinsko-izdavačko i štamparsko poduzeće (preduzeće). Takvu su kraticu i kvalifikaciju nosili npr. zagrebački "Vjesnik" ili bjelovarska "Prosvjeta". Kasnije, u vrijeme tzv. udruženog rada, u takve je nazive, umjesto riječi poduzeće, ugrađivana sintagma radna organizacija. Usporedi NIŠRO i NIŠPRO.