Muzikologija je naučno izučavanje muzike. Termin potiče od grčkog musike (muzika) i logos (riječ). Istražuje fenomen glazbe iz perspektive raznih relevantnih disciplina uključujući i humanističke znanosti, kulturološki, prirodoslovni i sociološki pristup. Muzika postoji još od prahistorijskog doba kada je čovjek počeo da "pjeva" (proizvodi zvukove) i "svira" (pretpostavlja se da je prvobitno udarao kamenom o kamen, pa bušio rupe u kostima i stvorio prmitivnu frulu, i bubnjevi na koji su bili prekriveni životinjskom kožom).