Muzičko školstvo u Srbiji

Muzičko školstvo (engl. music education)[1] u Srbiji predstavlja aktuelni presek stanja delovanja svih muzičko-obrazovnih ustanova specijalizovanih da prepoznaju i pripremaju nadarenu decu (mlade) za sticanje znanja, pojmova i umeća iz oblasti muzike, uz sistematičnu i kontinuiranu nastavu (obuku) od strane stručnog nastavnog kadra, a sve to im omogućava dalje muzičko školovanje i napredovanje, ako to žele.

Nivoi muzičko-obrazovnih ustanova uredi

Muzičko školstvo u Srbiji (slično je stanje i u zemljamljama bivše Jugoslavije) ima četiri osnovna nivoa muzičko-obrazovnih ustanova i to su:

1. Pripremna muzička škola
2. Osnovna muzička škola
3. Srednja muzička škola
4. Muzički fakultet, akademija ili univerzitet
  • Upisu učenika u bilo koji od pomenutih nivoa prethodi provera muzičkih sposobnosti - prijemni ispit (audicija).

Kakve muzičko-obrazovne ustanove postoje uredi

  • Muzičko-obrazovne ustanove mogu biti:
- državne ili privatne
- samostalne ili pri nekoj drugoj obrazovnoj ustanovi ili instituciji
- za slepu i slabovidu decu
- za decu ometenu u razvoju

Povezano uredi

Izvori uredi

Vanjske veze uredi