Harmonija (muzika)

(Preusmjereno sa stranice Muzička harmonija)
Za ostale upotrebe, v. Harmonija (razvrstavanje).

Muzička harmonija (od grčkog ἁρμονία = spajanje, slaganje, sklad[1]) je jedna od grana teorije muzike koja se bavi proučavanjem akorda, odnosno dva ili više tonova odsviranih istovremeno i njihovog međuodnosa.[2]

Muzička harmonija
ἁρμονία
Bachov stavak za čelo
Bachov stavak za čelo
Bachov stavak za čelo

Harmonija u muzici je pojam koji se javlja od antičkih do novovjekih pisaca u različitim značenjima; kao sinonim za muziku i melodiju, kao naziv za tonski sistem, tonski rod ili raspon oktave, ili pak za tip ljestvice, ali i kao oznaka za višeglasje, a napokon i kao oznaka za polifoniju.[1]

Karakteristika uredi

U užem smislu pod harmonijom se podrazumjeva akordska, odnosno - vertikalna struktura muzičkih djela. Nasuprot kontrapunktu kao primarno melodijskom - horizontalnom kreiranju kompozicije, harmonija polazi od polifonije, odnosno od akordičkih odnosa tonova, ali pritom ne zanemaruje ni njihovo melodijsko kretanje.[1]

Zvuk u muzici ima svoje horizontalne i vertikalne komponente. Horizontalne su one koje nastaju u određenom vremenskom intervalu, kao što su melodija, kontrapunkt (ili isprepletenost simultanih melodija) i ritam. Vertikalni aspekt obuhvaća ukupan zbroj svega onog što se događa u svakom trenutku.[2]

Harnonija kao muzička vještina je ujedno i nauka koja proučava i utvrđuje principe formiranja akorda i njihovih međusobnih odnosa. [1]Harmonija se razvila paraleno s razvojem muzike bazirane na tonalitetima dura i mola te s pojavom monodije i bassa continua (generalbasa).[1] Prema tome se pricipi harmonije u užem smislu odnose na muzičko stvaralaštvo od 17. do 20. vijeka, ali u širem smislu uključuju i harmonijska kretanja što se javljaju ranije, u okvirima polifonske muzike, kao i nove harmonijske relacije u muzici 20. vijeka.[1]

Izvori uredi

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Harmonija (hrvatski). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pristupljeno 19. 12. 2016. 
  2. 2,0 2,1 Harmony (engleski). Encyclopædia Britannica. Pristupljeno 11. 12. 2016. 

Vanjske veze uredi