Mustafa Polutak

Mustafa Polutak rođen je 1. januara 1946. godine u Goraždu. Osnovnu i srednju školu završio u Goraždu. Vojnu Akademiju Kopnene vojske smjer artiljerija završio u Beogradu i Sarajevu od 1966. do 1970. godine. U međuvremenu (1980.-1982.) završio Komandno-štabnu akademiju u Beogradu (magistrirao. Odlukom Predsjedništva BiH 1997. unaprijeđen u čin Brigadnog generala. Penzionisan je 2000.godine. Od 2002.godine na čelu je Udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu. Objavio više stručnih članaka u časopisu "KORAK". Učesnik na više naučnih skupova sa kojih su objavljivani članci u časopisima i brošurama. Autor je knjige: "Kako smo branili Bosnu i Hercegovinu". Predsjednik je Kantonalnog odbora Foruma Seniora Socijaldemokratske Partije Bosne i Hercegovine.

Mustafa Polutak
Biografski podatci
Datum rođenja 1. januar 1946.
Mjesto rođenja Vran Potok, Goražde, Bosna i Hercegovina
Nacionalnost Bošnjak
Titule magistar vojnih nauka
Knjige "Kako smo branili Bosnu i Hercegovinu", ISBN: 9789958819025
Vojna karijera
Godine u službi 1970.-2000.
Čin Potpukovnik (JNA)
Brigadni general (ARBiH) i VFBiH
Ratovi Rat u Bosni i Hercegovini
Vojska 1970-92. Jugoslovenska Narodna Armija
1992-96. Armija Republike Bosne i Hercegovine
1996-2000. Vojska Federacije Bosne i Hercegovine
Rod vojske Artiljerija
Zapovijedao komandant 4. Korpusa ARBiH , komandant Artiljerijske divizije VFBiH
Nagrade Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima , Orden za vojne zasluge sa srebrnim i zlatnim mačevima , Orden narodne armije sa srebrnom zvijezdom , Medalja za vojne zasluge , Medalja 30 godina JNA , Medalja 40 godina JNA , Medalja 50 godina JNA , plaketa SSRN , Internacionalna priznanja: Republika Slovenija , Kraljevina Španija , Republika Turska, Republika Slovačka, Republika Italija

Funkcije uredi

Funkcije koje je general Mustafa Polutak obnašao u svojoj karijeri:

 • Komandant Četvrtog mješovitog artiljerijskog puka - JNA;
 • Organizator i koordinator TO na teritoriji srednje Bosne
 • Komandant taktičke grupe 1 "Igman",
 • Operativac u ŠVK ARBiH,
 • Načelnik uprave rodova GŠ ARBiH,
 • Komandant 4. Korpusa ARBIH,
 • Komandant Artiljerijske divizije VFBiH,
 • Načelnik Uprave za mobilizaciju, organizaciju i strukturu u ZK VFBiH

Životopis uredi

U Jugoslovenskoj Narodnoj Armiji službovao u Visokom, Đakovu, Našicama, Kiseljaku. Obavljao komandne dužnosti od komandira voda do komandanta puk-a. Pohađao i završio više stručnih kurseva i kurs Komandanata pukova i brigada. Redovno napredovao u činu od potporučnika do potpukovnika. Jugoslovensku Narodnu Armiju napustio početkom aprila 1992. godine i uključio se u Teritorijalnu Odbranu Republike Bosne i Hercegovine (TORBiH) 08.aprila 1992.godine. U TO RBiH i Armiji Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata obavljao sljedeće dužnosti:

 • 1. Organizator i koordinator TO na prostoru srednje Bosne (prostor Kiseljak, Kreševo, Fojnica, Busovača i Visoko)
 • 2. Komadant Taktičke Grupe 1. "Igman"
 • 3. Operativac u Štabu Vrhovne Komande Armije Republike Bosne i Hercegovine
 • 4. Načelnik Uprave rodova Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine
 • 5. Komandant 4. Korpusa (Mostar)

Poslije rata obavljao dužnosti:

 • 1. Komandant artiljerijske divizije Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
 • 2. Načelnik Uprave za mobilizaciju, organizaciju i strukturu Zajedničke Komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine

Penzionisan 2000. godine.