(Qian) Yan Wenmingwang ((前)燕文明王)
Porodično ime: Murong (慕容; mù róng)
Osobno ime: Huang (皝, huǎng)
Posthumno ime: Wenming (文明, wén míng)
literary meaning:
"uljudan i razumijevajući"

Murong Huang (慕容皝) (297–348), kurtoazno ime Yuanzhen (元真), formalno Princ Wenming od (Ranijeg) Yana ((前)燕文明王) bio je vladar kineske/Xianbei države Raniji Yan koji se tradicionalno smatra njenim osnivačima. Svog oca Murong Huija je naslijedio 333. kao i titulu Vojvode od Liaodonga - udijeljenu od kineske carske dinastije Jin - ali je godine 337. za sebe preuzeo titulu Princ od Yana, što se tradicionalno smatra osnivanjem samostalne države Raniji Yan. (Car Cheng od Jina je retroaktivno priznao Murong Huangovu prinčevsku titulu 341. nakon dosta rasprave među dvorskim funkcionarima.) Tek nakon što je njegov sin Murong Jun u potpunosti prekinuo veze sa dinastijom Jin i sebe proglasio carem godine 353. Murong Huang je posthumno dobio titulu Car Wenming od (Ranijeg) Yana sa hramskim imenom Taizu (太祖).

Princ Wenming od (Ranijeg) Yana
Rođen/a: 297 Umro/la: 348
Kineska carska porodica
Prethodi:
sam sebe
Princ od Yana
337–348
Slijedi:
Murong Jun
Kinesko plemstvo
Prethodi:
Murong Hui
Vojvoda o Liaodonga
333–337
Slijedi:
sam sebe