(Nan) Yan Xianwudi ((南)燕獻武帝)
Porodično ime: Murong (慕容, mù róng)
Osobno ime: Initially De (德, dé),
later Beide (備德, bèi dé)
(changed 400)
Hramsko ime: Shizong (世宗, shì zōng)
Posthumno ime: Xianwu (獻武, xiàn wǔ)
doslovno:
"mudri i ratnički"

Murong De (慕容德) (336–405), od godine 400. Murong Beide (慕容備德), kurtoazno ime Xuanming (玄明), formalno Car Xianwu od (Južnog) Yana ((南)燕獻武帝), bio je car i osnivač kineske/Xianbei države Južni Yan. Bio je sin osnivača države Raniji Yan Murong Huanga (princa Wenming) te mlađi brat cara Ranijeg Yana Murong Juna (cara Jingzhao) i cara Kasnijeg Yana Murong Chuija (cara Wucheng)a - u objema državama je imao status carskog princa i čin vojskovođe. Nakon što je Murong Chuijev sin Murong Bao izgubio najveći dio teritorije Kasnijeg Yana u sukobu sa Sjevernim Weijem, Murong De je sa trupama pod svojom komandom samoincijativno krenuo na jug i uspostavio državu Južni Yan, koja je teritorijom obuhvaćala moderni Shandong. Njegov neuspjeh da je proširi je značajno pridonio uništenju države od strane dinastije Jin za vladavine njegovog nećaka i nasljednika Murong Chaoa.

Izvori

uredi
Kineska carska porodica car Kine (oblast Huatai)
398–399
Prethodi:
Murong Bao od Kasnijeg Yana
Slijedi:
Car Daowu od Sjevernog Weija
Nova dinastija Princ/Car Južnog Yana
398–405
Slijedi:
Murong Chao
Prethodi:
Car An od Jina
Car Kine (Shandong)
399–405