Muireadhach mac Olcobhar

Muireadhach mac Olcobhar (? - 797) je bio opat samostana Clonfert u ranosrednjovjekovnoj Irskoj. Na tom je mjestu bio od 790. do smrti.

Prethodi:
Tibraide mac Fearchair
Opat Clonferta
790797
Slijedi:
Ceannfaeladh od Clonferta

Literatura uredi