Muhadis (arap. محدث) je islamski naziv za stručnjaka koji duboko poznaje i pripovijeda o hadisu te poznaje lanac njihovih prenosilaca.

Definicije uredi

Postoje dvije definicije muhadisa:

  • Muhadis je osoba koja pripovijeda hadis zajedno s lancem prenosilaca, bilo da razumije sadržaj hadisa ili ih jednostavno pripovijeda bez njihovog razumjevanja.
  • Muhadis je svaka osoba koja zapamti 100.000 hadisa uključujući i njihove lance prenosilaca i njihov sadržaj, uz potpuno razumjevanje.

Međutim, poznati muhadis Šafija, je u 8. vijeku dao definiciju rekavši da je muhadis onaj koji poznaje najmanje 400.000 hadisa uz pouzdane lance prenosilaca za svaki hadis.

Osobine muhadisa uredi

Muhadis može raspoznati pravi (sahih) hadis od krivotvornog (daif) hadisa, on također proučava i skuplja hadise kao što je to radio Buharija, Muslim i dr. Muhadise često poistovječuju s fakihom, međutim, to nije isto. Fakih je onaj ko izvodi islamska rješenja iz Kurana i hadisa kao što su to radili Imam Šafija, Ahmed ibn Hanbel, Malik ibn Anas, Abu Hanifa itd. Fakih je obavezno i muhadis dok muhadis ne mora biti fakih.

Poznati muhadisi uredi