Mračno doba

višeznačna odrednica na Vikimediji

Mračni vijek ili mračno doba izraz je kojim se, najčešće kolokvijalno, označava period pisane historije koji karakterizira nedostatak pisanih izvora, odnosno nedostatak tragova koji bi ukazivali na razvoj ili kontinuitet kulture i civilizacije na nekom području. Mračno se doba, stoga, najčešće koristi za opis situacija u kojima su civilizacije i države propale uslijed ratova i prirodnih katastrofa, a što je za posljedicu dovelo do "regresije" ljudske kulture na "nižu", odnosno "barbarsku" razinu i gubitka vještina kao što je pismenost. Izraz "mračno doba" prvi je u 14. vijeku koristio italijanski renesansni pjesnik Francesco Petrarca kako bi se požalio na nižu intelektualnu razinu srednjeg vijeka u odnosu na klasičnu antiku, i stoga se izraz mračno doba često koristi kao sinonim za "mračni srednji vijek". Historijska je nauka, međutim, nesklona korištenju tog izraza, te se od 20. vijeka, iako sve rjeđe, koristi prvenstveno za rani srednji vijek, i to uglavnom u zapadnim i sjevernim područjima Evrope.

Izraz "mračno doba" može značiti: