Mornarička kruna

Mornarička kruna je posebni heraldički simbol koji se koristi za grbove ratnih mornarica. Također može označavati i posebno odlikovanje koje se daje svakom vojniku, mornaru ili marincu koji tokom pomorske bitke, odnosno abordaža, prvi stupi na neprijateljsko plovilo.

Potiče od corona navalis, koja je predstavlja glavno odlikovanje rimske mornarice.

IzvoriUredi