Mononobe no Moriya

Mononobe no Moriya (物部 守屋?  ? -587) bio je Ō-muraji, odnosno poglavar drevnog japanskog klana Mononobe, poznat po svom žestokom protivljenju uvođenju budizma u Japan. Moriya je mjesto klanskog poglavara naslijedio od svoga oca Mononobe no Okoshija. Glavni neprijatelj njegovog klana je bio klan Soga, koji se zalagao za promoviranje budizma, a koji je stekao veliku moć zahvaljujući glavnom ministru Soga no Umakou. Stoga je Moriya sklopio savez sa klanom Nakatomi, čiji je predvodnik Nakatomi no Katsumi dijelio Moriyino zalaganje za tradicionalni šintoizam. Njih dvojica su imali djelomičnog uspjeha u zaustavljanju dominacije Soga za vrijeme cara Bidatsua, ali je njihov uticaj opao nakon Bidatsuove smrti 585. i dolaska cara Yomeija koji je prihvatio budizam. Moriya je nakon careve smrti digao ustanak, proglasio princa Anahobea carem i počeo uništavati budističke spomenike. Snage klana Soga su, međutim, ustanike porazile u bitci kod Shigisana gdje je Moriya poginuo zajedno sa većinom pripadnika svog klana.

Mononobe no Moriya; naslikao: Kikuchi Yōsai
Ovo je japansko ime; porodično ime je Mononobe.

Literatura uredi

  • Papinot, Edmond (1910). "Moriya." Historical and geographical dictionary of Japan. Tokyo: Librarie Sansaisha. Vol 1 p402.