Monoklinična kristalna sistema

U kristalografiji, monoklinična kristalna sistema je jedna od 7 kristalnih sistema. Kristalna sistema je definisana sa tri elementarna vektora i tri ugla između njih kojima se definiše kristalografski osni krst. Monoklinična sistema ima nejednake po veličini elementarne vektore a uglovi γ i β su od 90° dok treći ugao, ugao α nije prav ugao.

primitivna
površinski centrirana

Monoklinična holoedrija

uredi

Prosti oblici monoklinične holoedrije su:

 • Baza
 • Pinakoid
  • Klino pinakoid
  • Orto pinakoid
 • Monoklinična prizma
 • Hemi orto doma
  • Prednja hemi orto doma
  • Zadnja hemi orto doma
 • Klino doma
 • Hemi bipiramida
  • prednja hemi bipiramida
  • zadnja hemi bipiramida