Monconit je dubinska magmatska stena, iz grupe intermedijarnih magmatskih stena. Nastaje kristalizacijom magmi intermedijarnog sastava, u dubljim delovima Zemljine kore.

Monconit

Minerali koji izgrađuju monconit su:

Sadržaj alkalnog feldspata i plagioklasa je, u monconitu, približno jednak. Struktura monconita je porfiroidna, dok je tekstura masivna.

Povezano

uredi

Literatura

uredi
  • Đorđević V., Đorđević P., Milovanović D. 1991. Osnovi petrologije. Beograd: Nauka