Monah (lat. monachus < grč. monakhós: sam, jedini), muška osoba koja se zavjetima vezuje i potpuno predaje monaštvu. U istočnim crkvama svi su redovnici monasi (kaluđeri, inoci), u zapadnoj samo neki (benediktinci, cisterciti, kamaldoležani, kartuzijanci, silvestrini, olivetani, trapisti, valambrozanci, ženski ogranci kontemplativnih redova i bosonoge karmelićanke ).

Žena monahinja. (HER)