Mitar Pešikan

Mitar Pešikan (Trešnjevo kod Cetinja, 8. novembar 19278. jul 1996, Beograd) srpski filolog i lingvist, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bavio se onomastikom, dijalektologijom, leksikografijom i drugim oblastima jezičke nauke. Glavni je pisac Pravopisa srpskoga jezika (Matica srpska, 1993), koji se smatra i njegovim životnim delom. Bio je dugogodišnji upravnik Instituta za jezik SANU, posle smrti Mihaila Stevanovića i predsednik Uređivačkog odbora Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika (Beograd, 1959– ), od XI do XVI knjige. Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti od 1985., redovni od 1994. Dobitnik nagrade RTS za kulturu govora (1994) i nagrade Vukove zadužbine (1994).

Od 2018. godine biblioteka u Lovćencu ponela je ime "Mitar Pešikan". Svečano predstavljanje legata akademika Mitra Pešikana i otvaranje Biblioteke pod novim imenom održano je 9. decembra 2018. godine.