Mitar Martinović

Mitar Martinović (Bajice, Cetinje, 8. septembar 1870. - Beograd, 11. februar 1954.) je bio crnogorski divizijar i kasnije general Jugoslovenske vojske.

Mitar Martinović
{{{opis}}}
{{{opis}}}
Karijera
Čin general
Važnije bitke Opsada Skadra (Prvi balkanski rat)
Prvi svetski rat

Kadetsku školu završava u Milanu, a Artiljerijsko-inžinjerijsku i Vojnu akademiju u Torinu. Bio je šef dvorske vojne kuće, a kasnije predsjednik vlade, ministar vojni, i ministar vanjskih poslova Crne Gore.

Pri opsadi Skadra tokom Prvog balkanskog rata komanduje Primorskim odredom.

Početkom Prvog svjetskog rata je komandant Hercegovačkog i Drinskog odreda. Zatim je delegat kod ruske Vrhovne komande, a tokom odbrane Lovćena komanduje Kotorskim odredom.

U vojsku nove Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je primljen 1919. u činu generala. Obavlja poslove pomoćnika komandanta armijske oblasti. Penzionisan je 1921.

Odlikovan je Zlatnom medaljom Miloša Obilića i drugim odlikovanjima.

Napisao je djelo: Uputstvo vojničkom starešinstvu za vaspitanje vojske u vojnom duhu i disciplini, Cetinje, 1900.

Njegova unuka je glumica Jelena Jovanović Žigon.

Vidi jošUredi

Korištena literaturaUredi

  • Vojna enciklopedija, Beograd, 1973., knjiga peta, strana 317.