Miskito je indijanska etnička grupa koja živi u Centralnoj Americi. Njihova postojbina se nalazi između Cape Camerona u Hondurasu i Rio Grande u Nikaragvi.

Iako postoji domorodački Miskito jezik, većina Miskita danas govori Miskito kreolskim engleskim.

Miskiti predstavljaju prilično neobičnu indijansku etničku grupu. Zbog nepristupačnog terena su uspjeli očuvati svoju nezavisnost od španskih osvajača, ali su zbog toga bili i omiljeno skrovište odbjeglim robovima i evropskim bjeguncima koje su rado primali u svoje redove i čiju su kulturu rado preuzimali. U 17. vijeku su Miskiti sklopili neformalno savezništvo sa Engleskom, pa su preuzeli engleski jezik, običaje i kršćansku vjeru, te čak stvorili vlastitu kraljevinu nad kojom je Britanija u 18. vijeku uvela protektorat.

Britanija je godine 1783. godine mirom u Versaillesu Španiji formalno priznala suverenitet nad Miskito područjem, ali je Miskito kraljevina očuvala de facto nezavisnost od Španije, a kasnije i od Centralnoameričke federacije i Nikaragve. Nikaragva je kontrolu nad Miskito područjem ustanovila tek godine 1894.

1980-ih godina, za vrijeme sandinističke vlasti u Nikaragvi, Miskiti su podržavali kontraše zbog čega su bili izloženi brutalnim progonima. Njihov otpor sandinistima je prestao nakon davanja autonomije godine 1987.