Milka Bosnić (19281944) je bila mlada skojevka, koja je kao šesnaestogodišnja devojka ubijena od strane nemačkih vojnika tokom Desanta na Drvar, a kasnije je proglašena za narodnog heroja Jugoslavije.

MILKA BOSNIĆ
Datum rođenja1928.
Mesto rođenjaVrtoče, kod Drvara
Savezna Republika Jugoslavija Kraljevina SHS
Datum smrti25. maj 1944. (16 god.)
Mesto smrtiDrvar
Hrvatska ND Hrvatska
Profesijaučenica
Članica SKOJ od1944.
Učešće u ratovimaNarodnooslobodilačka borba
Narodni heroj od17. maja 1974.

Biografija uredi

Rođena je 1928. godine u selu Vrtoće kod Drvara. Majka Jelica i otac Pera imali su još tri ćerke i tri sina. Milka je pred rat završila osnovnu školu. Pošla je u prvi razred građanske škole.

Posle ustanka, iako još dete, Milka se uključila u rad drvarske omladine. Učestvovala je u prikupljanju hrane i odeće za partizane, u čišćenju grada, previjanju ranjenika, u pisanju i lepljenju parola. Pred fašistički desant na Drvar postala je skojevka. Bila je tada kurir u Komandi mesta. Milka je bila vredna devojka i nije se ni po čemu razlikovala od mnogih mladih Drvarčanki koje su u to vreme svim srcem prišle narodnooslobodilačkom pokretu.

Za vreme fašističkog desanta na Drvar, 25. 5. 1944. godine, Milka Bosnić učinila je izuzetan podvig koji predstavlja primer herojstva omladine Jugoslavije u narodnooslobodilačkoj borbi. Neposredno pred desant, u Drvaru je formirana tenkovska četa Prvog proleterskog korpusa. Ona je izvodila vežbe u okolini Drvara, tako da su Drvarčani poznavali tenkove i njihovu posadu. U toku borbe protiv neprijateljskih padobranaca jedan tenk našao se u opasnosti da ga neprijatelj uništiti. U jednom trenutku, Nemci su na tenk nabacili ćebe, tako da je vozaču bio zaklonjen vidik. Svi članovi posade tenka bili su ranjeni i pretila je opasnost da padnu u ruke fašistima. U tom kritičnom trenutku pored tenka je prolazila grupa zarobljenih Drvarčana koje su Nemci sprovodili. Među njima bila je i šesnaestogodišnja skojevka Milka Bosnić. Uviđajući opasnost u kojoj se našla posada tenka, Milka je iskočila iz kolone zarobljenika, pritrčala tenku i zbacila ćebe. Ranjenom vozaču ponovo se otvorio vidik, pokrenuo je tenk i nastavio borbu. Razbesneli Nemci, kojima je plan tako iznenada izmakao, okomili su se na hrabru skojevku i sasekli je bajonetima. Ubili su još mnogo Drvarčana, a među njima i Milkinu majku Jelicu i brata Zdravka.

Milkinog drugog brata, Đorda, Nemci su ubili nekoliko dana kasnije. Otac Pero umro je godinu pre desanta, od tifusa, zajedno s najmlađom ćerkom Radmilom. Od brojne porodice ostale su dve Milkine sestre, Dušanka i Dobrila, i šestogodišnji brat Vlado. Dušanka je i sama bila izvedena na streljanje, ali su je fašisti samo teško ranili. Uspela je da se izvuče iz gomile leševa, i sa tavana obližnje kuće je promatrala kako joj Nemci ubijaju sestru Milku.

U Drvaru, pored Muzeja "25. maj 1944. godine", stoje i danas ostaci partizanskog tenka. To je spomenik koji podseća na istinitu legendu o šesnaestogodišnjoj devojci čije je ime 25. 5. 1944. godine ušlo u istoriju, i koje će se uvek spominjati kad se bude govorilo o podvizima mladih Jugoslavije u Narodnooslobodilačkoj borbi.

Za Narodnog heroja proglašena je 17. 5. 1974. godine.

Kasarna Oružanih snaga BiH na Manjači nosi njeno ime.

Literatura uredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.