Milivoj Solar (Koprivnica 8. 4. 1936.) je hrvatski teoretičar književnosti, akademik

Milivoj Solar
Milivoj Solar

Doktorirao 1964. disertacijom o Franu Galoviću na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, njegova knjiga Teorija književnosti. prvi put je izdana 1976., 20-ti put 2005.

Od godine 1987. do 1990. bio je republički sekretar za kulturu SR Hrvatske.

Akademik od 17. 6. 2008.

Djela

uredi
 • Pitanja poetike, Školska knjiga, Zagreb, 1971.
 • Ideja i priča, Liber, Zagreb, 1974.
 • Književna kritika i filozofija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1976.
 • Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1976.
 • Uvod u filozofiju književnosti, Teka, Zagreb, 1978.
 • Smrt Sancha Panze, MH, Zagreb, 1981.
 • Suvremena svjetska književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
 • Mit o avangardi i mit o dekadenciji, Nolit, Beograd, 1985.
 • Eseji o fragmentima, Prosveta, Beograd, 1985.
 • Filozofija književnosti, Liber, Zagreb, 1985.
 • Roman i mit, August Cesarec, Zagreb, 1988.
 • Teorija proze, SNL, Zagreb, 1989.
 • Laka i teška književnost, MH, Zagreb, 1995.
 • Vježbe tumačenja. Interpretacije lirskih pjesama, MH, Zagreb, 1997.
 • Edipova braća i sinovi, Naprijed, Zagreb, 1998.
 • Granice znanosti o književnosti , Zagreb : Naklada Pavičić, 2000.
 • Povijest svjetske književnosti: kratki pregled , Zagreb : Golden marketing, 2003.
 • Predavanja o lošem ukusu: obrana estetičkog uma, Zagreb: Politička kultura, 2004.
 • Ideja i priča (Izabrana djela 1), Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2004.
 • Uvod u filozofiju književnosti (Izabrana djela 2), Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2004.
 • Retorika postmoderne, Zagreb: MH, 2005.