Milan Vukomanović

Milan Vukomanović je srbijanski sociolog religije i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Milan Vukomanović

Život uredi

Rođen je 1960. godine u Beogradu. Diplomirao je (1984) i magistrirao (1990) filozofiju na beogradskom Filozofskom fakultetu. Doktorirao je u SAD 1993. godine, a do 1995. predavao je na Univerzitetu u Pitsburgu. Bio je i gostujući profesor tog Univerziteta u programu Semester at Sea (2002), kao i predavač po pozivu na Univerzitetu u Trondhajmu, Norveška (NTNU). Danas je redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Odeljenje za sociologiju), a povremeno je predavao i na Filološkom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i Beogradskoj otvorenoj školi (BOŠ). Suosnivač je Centra za istraživanja religije BOŠ, član Kotor Network, međunarodne akademske razmene u oblasti religija Balkana, koju koordinira Univerzitet u Oslu, kao i međunarodnog foruma Islam in South East Europe Forum.

Objavio je oko 200 naučnih i stručnih radova na srpskom i engleskom jeziku. Oblast njegovog naučnog interesovanja kreće se od sociologije religije i međureligijskog dijaloga do studija ranog hrišćanstva i islama. Na njegovu knjigu “Rano hrišćanstvo – od Isusa do Hrista”, izašlu 1996. godine, Srpska pravoslavna crkva je nekoliko godina kasnije veoma oštro reagovala, a jedna od zamerki je bila i ta što je knjiga štampana latinicom.[1]

Dela uredi

 • Rani hrišćanski mitovi: hermeneutička ispitivanja, Naučna knjiga, Beograd, 1992.
 • An Inquiry into the Origin and Transmission of the Gospel of Thomas, UMI, Ann Arbor, Michigan, 1994.
 • Rano hrišćanstvo od Isusa do Hrista, Svetovi, Novi Sad, 1996.
 • Rani hrišćanski mitovi, Čigoja štampa, Beograd, 1997.
 • Sveto i mnoštvo: izazovi religijskog pluralizma, Čigoja štampa, Beograd, 2001.
 • Religija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.
 • Religious Dialogue in the Balkans: The Drama of Understanding, CIREL-BOŠ, Beograd, 2005.
 • Svet Tominog jevanđelja, Čigoja štampa, Beograd, 2007.
 • Religije sveta: Budizam, hrišćanstvo, islam (koautor), Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2008.
 • Homo viator: religija i novo doba, Čigoja štampa, Beograd, 2008.
 • Izvan igre, na putu, Čigoja štampa, Beograd, 2009.
 • Istorijski Isus, pre Hrista: Razmedja judaizma i hrišćanstva u prvom veku, Heliks, Smederevo, 2013.

Reference uredi

Vanjske veze uredi