Milan Vasić (istoričar)

Milan Vasić (Donja Pecka, 19. decembra 1928. – Banja Luka, 26. decembra 2003.), bosanskohercegovački istoričar. Dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (1987) i član (1997) i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (2003).

Eksterni linkovi uredi