Milan Jelić (rođen je 26. marta 1956. u Koprivni kod Modriče, umro 30. septembra 2007. u Doboju.), je bio srpski političar iz Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine, do svoje smrti (od srčanog udara) predsjednik Republike Srpske, predsjednik Fudbalskog saveza BiH i fudbalskog saveza Republike Srpske.

Srednju školu je završio u Doboju, a Ekonomski fakultet u Subotici. Četiri godine proveo u SO Modriča, a početkom 1987. postavljen je za generalnog direktora OOUR „8.septembar“ u Modriči, (današnjeg državnog preduzeća „28.juni“), gde je proveo sedam godina, a potom postavljen za generalnog direktora „Rafinerija ulja“ Modriča. Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma biran je ispred opštine Modriča za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srpske. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci na temu "Problemi i modaliteti organizaciono-upravljačke transformacije preduzeća u tranziciji”. Od oktobra 2003. godine u svojstvu docenta predaje Menadžment na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku , a od 2004. godine isti predmet na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci . U 2002. godini zajedno sa Dr Živanom Živkovićem i Dr Nemanjom Popovićem objavio je stručnu knjigu "Osnove menadžmenta", a u 2003. godini sa istim autorima stručnu knjigu "Upravljanje istraživanjem i razvojem". 2004. godine zajedno sa profesorima Živkovićem, Popovićem i Šefikom Muhićem objavio strucnu knjigu "Strategijski menadžment". Iz oblasti menadžmenta i organizacije poslovnih sistema objavio je niz radova u stručnim časopisima među kojima posebno ističemo "Mjerenje uspješnosti rada menadžera", "Budućnost velikih preduzeća u tranziciji", "Prijedlog organizacione transformacije NIRS-a".

U više navrata za svoj rad nagrađivan je prestižnim priznanjima među kojima posebno ističemo priznanje Menadžera godine u Republici Srpskoj za 2002. godinu, te menadžera decenije u BiH u 2003. godini.