Otvori glavni meni
Za mikrometar kao merni uređaj, v. mikrometar (alat)

Mikrometar (simbol µm) je SI-jeva jedinica za dužinu jednaka jednom miliontom dijelu metra, ili ti stotom delu milimetra, oko desetinu kapi magle. Kolokvijalno se naziva mikronom, iako je taj izraz službeno zastario. Može se pisati u proširenoj matematičkoj notaciji(1×10−6 m)

Simbol µ kao (Unikodno slovo U+00B5; HTML µ) je "mikro znak", koji bi trebao izgledati jednako kao i grčko slovo mu (μ) (dvoje ne moraju izgledati jednako, ovisno o fontu). Simbol "um" se ponekad koristi, najčešće kada µ i μ nisu dostupni, na primjer kada se koristi pisaća mašina.

Mikrometar je uobičajena jedinica za mjerenje valne dužine infracrvenog zračenja. Neki ljudi (posebno u oblasti astronomije i proizvodnji poluvodiča) koriste stari izraz mikron i/ili jedinstveni simbol µ (oboje su bili službeni između 1879. i 1967.) kako bi označili mikrometar. Ta praksa opstaje usprkos službenog obeshrabrivanja, dijelom i u nastojanju da se raščlani mjerna jedinica od mikrometra, mjernog uređaja.

nanometar << mikrometar << milimetar

V. takođerUredi