Za mikrometar kao mjerni uređaj, v. mikrometar (alat)

Mikrometar (simbol µm) je SI-jeva jedinica za dužinu jednaka jednom miliontom dijelu metra. Kolokvijalno se naziva mikronom, iako je taj izraz službeno zastario. Može se pisati u proširenoj matematičkoj notaciji(1×10−6 m)

Simbol µ kao (Unikodno slovo U+00B5; HTML µ) je "mikro znak", koji bi trebao izgledati jednako kao i grčko slovo mu (μ) (dvoje ne moraju izgledati jednako, ovisno o fontu). Simbol "um" se ponekad koristi, najčešće kada µ i μ nisu dostupni, na primjer kada se koristi pisaća mašina.

Mikrometar je uobičajena jedinica za mjerenje valne dužine infracrvenog zračenja. Neki ljudi (posebno u oblasti astronomije i proizvodnji poluvodiča) koriste stari izraz mikron i/ili jedinstveni simbol µ (oboje su bili službeni između 1879. i 1967.) kako bi označili mikrometar. Ta praksa opstaje usprkos službenog obeshrabrivanja, dijelom i u nastojanju da se raščlani mjerna jedinica od mikrometra, mjernog uređaja.

nanometar << mikrometar << milimetar

V. također

uredi