Migracije (genetika)

Migracije predstavljaju osnovni mehanizam kojim se ostvaruje razmena gena između populacija iste vrste. NJihovim delovanjem može se poremetiti genetička ravnoteža populacije.

Oblici migracija su:

  • emigracije - kretanje jedinki iz date populacije u neku drugu i
  • imigracije - dolazak jedinki iz drugih populacija u matičnu populaciju.

Ova kretanja obično uzrokuju promene učestalosti gena u populacijama između kojih se vrši proces razmene genetičkog materijala. Ovaj fenomen označen je kao protok gena. Ako dve populacije imaju istu učestalost određenog alela, tada migracije neće promeniti njegovu učestalost. Ako se učestalost alela određenog gena razlikuje, onda će se slučajnom migracijom jedinki njegova učestalost promeniti. Na pr. učestalost alela za krvnu grupu B je vrlo velika u Aziji (25%) i postupno se smanjuje na ispod 10% idući prek zapadno Evrope do Skandinavije. Ovo opadanje alela B objašnjno je invazijom Mongola koji su se kretali prema zapadu. Mešanjem Mongola sa postojećim populacijama u kojima alel za B krvnu grupu verovatno nije postojao, dovela je do širenja ovog gena od Azije do Skandinavije.

U osnovi, ovakve promene se mogu smatrati veoma pozitivnim, jer vode postepenom povećenju nasledne raznovrsnosti humanih populacija.

Literatura uredi

  • Dumanović, J., Marinković, D., Denić, M.: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
  • Kosanović, M., Diklić, V.: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
  • Marinković, D., Tucić, N., Kekić, V.: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
  • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
  • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
  • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

Spoljašnje veze uredi