Microsoft FrontPage

Microsoft Frontpage 2003 sastavni je dio Microsoft Office 2003 paketa. Ova programska aplikacija bazirana je na grafičkom komandnom sučelju kao i većina programa iz MS Office paketa.

Frontpage je programska aplikacija pomoću koje možemo izraditi web stranicu a koji će umjesto nas generirati HTML kod.

Dakle klikanjem na određene gumbe i podešavanjem određenih opcija u pozadini dokumenta koji radimo generira se HTML kod kojeg pretraživači ( browseri ) prepoznaju a samim time i prikazuju u svom sučelju.