Mi Heng (173–200) je bio kineski učenjak koji je živio u doba kraja dinastije Han. Bio je blizak prijatelj Kong Ronga koji ga je preporučio za službu sjevernjačkom gospodaru rata Cao Caou. Međutim, Mi Heng se smatrao intelektualno superiornijim Cao Caou te je koristio svaku priliku da vrijeđa i omalovažava svog gospodara i njegove najbliže suradnike. Kong Rong se uplašio za život svog prijatelja, te nagovorio Cao Caoa da ga pošalje u diplomatsku misiju kod suparničkog gospodara Liu Biaoa. Tamo je Mi Heng vrijeđao Liu Biaoa, koji ga je, pak, poslao svom prijatelju Huang Zuu. On je, pak, izgubio strpljenje i dao pogubiti Mi Henga.

Mi Heng
Tradicionalni kineski 彌衡
Pojednostavljeni kineski 弥衡
Ovo je kinesko ime; porodično ime je Mi.

V. također uredi