Meroveh ili Merovije (latinski: Meroveus, Merovius; francuski: Mérovée, njemački: Merowech, nizozemski: Merovech) je polulegendarni kralj Salijskih Franaka odnosno osnivač Merovinške dinastije koja je po njemu dobila ime. Prema predaji je živio u prvoj polovici 5. vijeka. Jedini historijski izvor koji ga spominje je ljetopis Gregorija Tourskog. Kasniji Ljetopis Fredegara navodi legendu prema kojoj ga je rodila supruga salijskog kralja Faramonda nakon susreta sa morskim čudovištem Quinotaurom, koje je bilo u stanju mijenjati svoj oblik u ljudski. Dio historičara te legende tumači time da je vlast nad Francima preuzeo strani vladar pobijedivši legitimne vladare - Faramonda ili Hlodiona. U svakom slučaju, Meroveh se smatra ocem Hilderika I.

Pobjeda kralja Meroveha, brončani reljef iz 1867.

Legenda o Merovehu je u današnjoj popularnoj kulturi poslužila kao element zapleta knjige Da Vincijev kod, odnosno teorije prema kojoj se Merovinška dinastija rodbinski povezala sa potomcima Isusa, a koja je 1982. izložena u knjizi Holy Blood Holy Grail autora Henryja Lincolna i Richarda Leigha.

Izvori

uredi
  • Wood, Ian. The Merovingian Kingdoms 450-751. London: Longman Group, 1994.
  • Todd, M. The early Germans
  • Behind the Da Vinci Code, 2006, History Channel documentary about Henry Lincoln